PanMedia Western dla Polskiej Organizacji Turystycznej. Kampania wschodniej Polski skierowana także do Ukraińców i Niemców

Dom mediowy PanMedia Western w konsorcjum z agencją Bimers odpowiada za opracowanie i wdrożenie multimedialnej kampanii turystycznej wschodniej Polski. Promocja województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, za którą odpowiada Polska Organizacja Turystyczna, rozpocznie się w mediach na początku lata. Uroki wschodniej Polski będą także reklamowane na rynku ukraińskim i niemieckim.

– Głównym celem kampanii jest wzrost zainteresowania ofertą turystyczną regionów Polski Wschodniej. Chcemy dotrzeć z przekazem do jak najliczniejszej grupy odbiorców, zmienić stereotypowe postrzeganie pięciu województw Polski Wschodniej poprzez wskazanie atrakcyjności i jakości walorów tamtejszych produktów turystycznych – mówi Katarzyna Draba, rzecznik Polskiej Organizacji Turystycznej.

Grupa docelowa kampanii obejmuje adresatów w Polsce w wieku 25-59 lat i jest podzielona na trzy zróżnicowane demograficznie segmenty – liderzy opinii turystycznej poszukujący nowych form wypoczynku, zwolennicy turystyki aktywnej oraz turyści rodzinni.

Wschód Polski będzie także po raz pierwszy poprzez skoordynowana na taką skalę kampanię w różnych rodzajach mediów będzie się promował na rynku niemieckim i ukraińskim. W tamtych krajach kampania POT chce trafiać do aktywnych turystów w wieku 25-35 lat.

PanMedia Western oraz Bimers zostały wybrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Konsorcjum tego domu mediowego i agencji złożyło ofertę, która uzyskała najwięcej punktów podczas przeprowadzonej przez POT oceny. Umowa będzie realizowana w ramach projektu indywidualnego „Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki, Działanie V.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2012”. Polska Organizacja Turystyczna jest beneficjentem tego projektu.

źródło/autor: Sugar And Spice PR

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu