empik unowocześnia korporacyjne systemy IT dzięki zastosowaniu nowych wersji produktów Oracle

Oracle Polska informuje, że w firmie empik Sp. z o.o. rozpoczął się złożony projekt informatyczny, którego celem jest unowocześnienie najważniejszych systemów obsługujących działalność Spółki. Projekt jest prowadzony przez partnera Oracle Polska, firmę Exorigo i obejmuje rozszerzenie architektury klastrowej Oracle Real Application Clusters dla potrzeb sklepu internetowego empik, instalację szyny Oracle Enterprise Service Bus dla lepszej integracji aplikacji korporacyjnych oraz migrację systemu Oracle Financials do najnowszej wersji R12.

Prowadzenie sklepu internetowego, to jeden z najważniejszych procesów biznesowych firmy empik. W związku z ciągłym rozwojem, rozszerzaniem zakresu działalności oraz zwiększaniem asortymentu, firma postanowiła unowocześnić platformę technologiczną Oracle, używaną dotychczas do obsługi sprzedaży online. Wdrożenie zakończyło się pod koniec kwietnia 2010 roku.

Drugim elementem projektu w firmie empik jest instalacja nowoczesnej platformy middleware, pozwalającej na lepszą integrację wszystkich aplikacji wchodzących w skład firmowej infrastruktury IT. Oparta na produktach Oracle WebLogic oraz Oracle Enterprise Service Bus wieloprotokołowa magistrala jest kluczowym elementem pakietu Oracle SOA Suite i pozwala na sprawniejsze przekazywanie informacji pomiędzy wszystkimi systemami IT, które są do niej podłączone.

Zastosowanie wspólnej szyny danych pozwala na optymalizację wymiany informacji i zwiększenie efektywności komunikacji pomiędzy różnymi procesami biznesowymi. Po wysłaniu zapotrzebowania na potrzebne dane, aplikacje nie muszą za każdym razem oczekiwać na odpowiedź; szyna gromadzi wszystkie takie zgłoszenia i obsługuje je w optymalnym momencie, co prowadzi do zwiększenia płynności komunikacji.

Nowa platforma wymiany danych zintegruje najważniejsze systemy firmy empik, w tym aplikacje zaplecza, systemy transakcyjne oraz analityczne i raportowe. Wdrożenie jest realizowane stopniowo poprzez dobudowywanie do wspólnej szyny danych kolejnych łączników do poszczególnych aplikacji. W ramach wdrożenia firma Exorigo zainstaluje także odpowiednie moduły do konwersji i ujednolicenia formatów danych.

Trzecim elementem projektu w firmie empik jest migracja systemu finansowego Oracle Financials do najnowszej wersji zawartej w pakiecie Oracle E-Business Suite R12. System będzie zaktualizowany po ponad 10 latach od jego pierwszego wdrożenia. Obecnie instalowane jest odpowiednie środowisko testowe i prowadzone są analizy przedwdrożeniowe.

„Dzięki wdrożeniu nowych systemów opartych na technologiach Oracle spodziewamy się znacznego polepszenia jakości usług świadczonych dla naszych klientów” – powiedział Marek Gryz, Szef Departamentu IT Business Support w empik Sp. z o.o. „Automatyzacja i szybszy przepływ informacji pozwoli nam dokładniej zaplanować procesy dostaw wszystkich zamówionych produktów. Dzięki możliwości szybszego dotarcia do produktu, zamówienia go, skompletowania i dostarczenia na miejsce, zwiększy się wiarygodność naszych sklepów internetowych. Wybraliśmy produkty z oferty technologicznej Oracle, ponieważ są one powszechnie postrzegane jako najbardziej wydajne, dają możliwość nieskrępowanego rozwijania biznesu, zapewniają także bezpieczeństwo i dostępność w modelu 24/7”.

źródło/autor: Oracle Polska

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu