Comarch Egeria w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. N. Barlickiego UM w Łodzi

Comarch zakończył z sukcesem wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Comarch Egeria w SP ZOZ Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi.

Celem projektu było zapewnienie kierownictwu ośrodka szybkiego dostępu do aktualnej informacji o stanie wszystkich obszarów działalności szpitala, ujednolicenie procesów biznesowych, poprawa i uproszczenie procedur działania.

Wdrożenie Comarch Egeria w instytucji dało pracownikom wgląd do wspólnych danych, umożliwiło także jednokrotną rejestrację dokumentów oraz sprawniejsze kontrolowanie działalności szpitala poza tzw. „częścią białą” (dotyczącą aktywności medycznej). Jednocześnie zadbano o podstawową integrację systemów z obsługą „części białej” z Egerią. Dzięki temu szpital już w tej chwili ma dostęp do informacji o kosztach poszczególnych procedur medycznych, czy kosztach leczenia konkretnych pacjentów.

– Podobnie jak w innych jednostkach służby zdrowia – implementacja systemu informatycznego służy poprawie zarządzania procesami gospodarczymi i wsparciu podejmowania decyzji. Działania takie przekładają się na: sprawny nadzór nad kosztami procesów leczenia, efektywne gospodarowanie posiadanymi zasobami – zarówno ludzkimi, jak i sprzętem medycznym – w rezultacie prowadzi to do poprawy jakości oferowanych usług medycznych – mówi Marek Żak, kierownik projektu w Comarch.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi jest jednym z najlepszych i najbezpieczniejszych szpitali w Polsce. Zajął trzecie miejsce w rankingu Rzeczypospolitej „Bezpieczny szpital” 2009. Jest również uznawany za najlepszy Szpital w województwie łódzkim.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu