Biznes społecznie zaangażowany na uczelniach wyższych

23 czerwca 2010 roku w Nowym Jorku odbyło się Drugie Światowe Forum Odpowiedzialnej Edukacji Menadżerskiej, w którym wzięli udział reprezentanci środowisk akademickich z 37 krajów. Uczestnicy Forum – przedstawiciele najwyższych władz akademickich – wezwali do zachowania równowagi pomiędzy celami społecznymi a ekonomicznymi w edukacji menadżerskiej i zarządzaniu biznesem. Podkreślili też konieczność zwrócenia większej uwagi na kształtowanie postaw prospołecznych wśród przedsiębiorców.

W 2007 roku czołowi przedstawiciele środowiska akademickiego opracowali Zasady Odpowiedzialnej Edukacji Menadżerskiej (PRME – Principles for Responsible Management Education), które stanowią podstawę globalnej inicjatywy odpowiedzialnego kształcenia menadżerów. Na Forum, przedstawiciele środowisk akademickich raz jeszcze zadeklarowali poparcie dla zasad PRME oraz odpowiedzialnej edukacji biznesowej, dzięki której przyszli menadżerowie staną się nie tylko siłą napędową gospodarki, ale będą również otwarci na kwestie społecznej odpowiedzialności.

Drugie Światowe Forum Odpowiedzialnej Edukacji Menadżerskiej, zorganizowane przez sekretariat PRME, odbyło się na Fordham Univeristy Schools of Business i zgromadziło ponad 215 nauczycieli akademickich. Uczestnicy Forum wydali następujące oświadczenie:

Przez ponad 100 lat szukano narzędzi umożliwiających kształcenie managerów na liderów biznesu nastawionych na osiąganie celów biznesowych i rozwój gospodarczy. Niemniej jednak, obecne społeczeństwo – ponad sześć miliardów mieszkańców Ziemi – oczekuje od przedsiębiorców nie tylko generowania dochodów, uważa także, iż firmy powinny wykazać się przestrzeganiem zasad społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Dlatego tak ważne jest wdrożenie zasad PRME w programach kształcenia oraz innych działaniach akademickich i to nie tylko na poziomie teoretycznym, ale również poprzez możliwość praktycznego zapoznania się z przykładami firm, które przestrzegają zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzięki temu, młodzi menadżerowie będą lepiej przygotowani do stosowania poznanych zasad w swojej karierze zawodowej.

Wspieramy wiele szkół biznesu i uniwersytetów, firm i grup społecznych, które już dzisiaj realizują program globalizacji edukacji biznesowej i kształcenia skutecznych przywódców. Te inicjatywy inspirują nas do nieustannego działania na rzecz wdrażania zasad odpowiedzialnego biznesu już na poziomie akademickim.

Zasady Odpowiedzialnej Edukacji Menadżerskiej (PRME), sporządzone w 2007 roku, zostały wdrożone w programach akademickich ponad 300 szkół biznesu z 62 państw. Służą one jako wytyczne do kształcenia nowej generacji menadżerów, gotowych sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nimi nowoczesna gospodarka i społeczeństwo, oczekując ich przygotowania do podwójnej roli – przedsiębiorcy i działacza społecznego. Jednak na całym świecie, przyszłych liderów biznesu kształci ponad 12 000 instytucji, więc nasza praca dopiero się rozpoczyna. Chcielibyśmy, aby do 2015 roku, sygnatariuszami zasad PRME było 1 000 placówek oświatowych. Zachęcamy szkoły biznesu do ich przyjęcia, aby przyszli menadżerowie stawiali sobie ambitne cele nie tylko pod względem biznesowym, ale także w obszarze społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.

W 2007 roku zostały opracowane Zasady Odpowiedzialnej Edukacji Menadżerskiej (PRME – Principles for Responsible Management Education), które stanowią wytyczne dla instytucji akademickich do wprowadzenia w programach kształcenia menadżerów oraz tematach badawczych, problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu.

Inicjatywa PRME jest koordynowana przez Komitet Sterujący składający się z przedstawicieli Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB International), European Foundation for Management Development (EFMD), Aspen Institute’s Business and Society Program, European Academy for Business in Society (EABIS), Graduate Management Admission Council (GMAC), Globally Responsible Leadership Initiative (GRLI), Net Impact i United Nations Global Compact.

źródło/autor: PRIMUM Public Relations

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu