WSEI podpisało porozumienie z Polską Organizacją Turystyczną

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie podpisała porozumienie z Polską Organizacją Turystyczną. Zakłada ono długofalową współpracę, mająca na celu promowanie i rozwijanie turystyki biznesowej w naszym kraju.

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna jest pierwszą w Polsce uczelnią kształcącą studentów w zakresie obsługi gości biznesowych, kongresów i podróży motywacyjnych. Podpisanie porozumienia z Polską Organizacją Turystyczną jest kolejnym krokiem uczynionym przez WSEI w kierunku rozwoju tego sektora turystyki w Polsce.

W ramach zawartej umowy, obie strony zadeklarowały współpracę w zakresie m.in.: doradztwa w pozyskiwaniu i ukierunkowaniu wykorzystywania funduszy unijnych zgodnie z procedurami, prowadzenia działalności popularno-naukowej, konsultingowej i opiniodawczej w obszarze turystyki, prowadzenia badań oraz analiz ilościowych i jakościowych ruchu turystycznego w Polsce. Współpraca obejmuje również powoływanie zespołów eksperckich w celu rozwiązywania aktualnych problemów branży turystycznej dla takich organizacji jak: POT, Regionalne Organizacje Turystyczne czy Samorządy terytorialne.

Studenci WSEI w ramach porozumienia będą mogli brać udział w podejmowanych i realizowanych przez POT projektach, w formie zajęć praktyczno–zawodowych oraz w organizacji szkoleń dla pracowników przemysłu turystycznego. Obie placówki przewidują także wymianę doświadczeń na temat zasad gromadzenia, przetwarzania i  upowszechniania informacji o turystyce, takich jak przygotowania i przekazywania efektów prac dyplomowych analizujących aktualne problemy turystyki i mogących stanowić źródło informacji dla POT w prowadzeniu działań statutowych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu