Opoka One FIZ – nowy fundusz na rynku

W czerwcu zakończyła się emisja certyfikatów serii C Opoka One FIZ, funduszu zarządzanego przez Opoka TFI S.A. Obecne aktywa funduszu przekraczają 25 mln zł.

Opoka One jest klasycznym funduszem long-short nakierowanym na inwestycje na różnych rynkach, przy zachowaniu w maksymalnym stopniu zasady ochrony kapitału oraz koncentracji na inwestowaniu w instrumenty płynne.” – komentuje Tomasz Tarczyński, Prezes Zarządu, Opoka TFI S.A. – „Fundusz nie porównuje swojej stopy zwrotu do żadnej klasy aktywów. Celem jest dla nas uzyskiwanie satysfakcjonującej stopy zwrotu niezależnie od sytuacji rynkowej. W inwestowaniu kierujemy się kilkoma podstawowymi zasadami.

Po pierwsze, chronimy kapitał i szybko zamykamy pozycje, które przynoszą straty. Po drugie, jesteśmy przekorni i staramy się kwestionować ogólnie akceptowane opinie inwestycyjne.

Po trzecie, dywersyfikujemy ryzyko inwestując na różnych rynkach, choć rynkiem, na którym najbardziej lubimy zarabiać, jest rynek akcji.” – dodaje Tomasz Tarczyński.

Opoka One FIZ jest funduszem zamkniętym, dedykowanym wybranym, zamożnym inwestorom z możliwością umarzania certyfikatów raz na kwartał. Dla podkreślenia wiarygodności inwestycji, zarządzający inwestują własne środki. Wynagrodzenie TFI za zarządzanie jest ściśle uzależnione od osiąganych zysków. Docelowo po przeprowadzeniu trzech, czterech kolejnych emisji fundusz zostanie zamknięty dla nowych klientów.

źródło/autor: Opoka TFI

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu