Kolejna spółka grupy CRH z systemem ERP

Zakończyło się wdrożenie systemu Impuls 5 w Olsztyńskich Kopalniach Surowców Mineralnych (OKSM), spółce należącej do jednego z największych na świecie producentów materiałów budowlanych. To drugie, po firmie Masfalt, przedsiębiorstwo grupy CRH – Cement Roadstone Holding Plc, w którym wykorzystywane są rozwiązania autorstwa BPSC. Wdrożenie systemu ERP w Grupie obejmuje także projekty realizowane w spółkach Drogomex i Bosta Beton.

Prace wdrożeniowe prowadzone były w olsztyńskiej centrali oraz 13 zakładach wydobywczo – przeróbczych, produkujących surowce do produkcji betonów towarowych, elementów prefabrykowanych oraz budowy dróg. W ich wyniku uruchomione zostały funkcjonalności systemu odpowiedzialne za obszary finansów i księgowości, kadr i płac, środków trwałych, gospodarki magazynowej, dystrybucji czy gospodarki transportowej. Za wsparcie kontaktów z klientami odpowiada rozwiązanie klasy CRM. Praca systemu opiera się na jednej bazie danych.

Wyjątkowo istotnym rozwiązaniem okazało się w tym przypadku połączenie w trybie off-line wykorzystywanej w firmie funkcjonalności wagowej z systemem Impuls 5. Trudności z nawiązaniem łączności internetowej wymusiły stworzenie platformy, pozwalającej przekazywać dane, powstające w trakcie ważenia, a niezbędne do sporządzenia dokumentów sprzedaży w większych pakietach, z koniecznym opóźnieniem. W razie konieczności możliwe jest również przekazanie informacji od razu, jeśli pozwala na to szybkość transferu danych.

System Impuls 5 pozwala również na specyficzne rozliczanie na fakturach towarów oraz usług powiązanych. Możliwe jest automatyczne tworzenie osobnych pozycji np. „transport” w sytuacji, kiedy usługa jest składową ceny towaru, jednakże istnieje potrzeba rozdzielenia składowych ceny na poszczególne składniki. Rozwiązanie takie znacząco ułatwia analizę rentowności kosztów związanych z towarem i kosztami usług, zarówno po stronie sprzedawcy jak i odbiorcy.

– Wdrożenie systemu Impuls w firmie OKSM pozwoliło na zebranie w jednym miejscu najważniejszych informacji o klientach, gromadzonych wcześniej w oddzielnych systemach: księgowym, sprzedażowym oraz wagowym, a także częściowo w arkuszach MsExcel. Szybki i łatwy dostęp do istotnych danych, zarówno aktualnych jak i historycznych tj. dotychczasowe i prognozowane zakupy, zawarte umowy z klientem, polityka cenowa, rozliczenia finansowe, pozwoliły usprawnić procedury związane z bieżącą obsługą klientów m.in. w zakresie procedury przygotowywania ofert, realizacji zamówień klientów, ustalania i funkcjonowania limitów kupieckich, bieżącej obsługi księgowo-finansowej – mówi Izabela Gredka Z-ca Dyrektora ds. Wdrożeń w BPSC.

źródło/autor: BPSC

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu