Infovide-Matrix opracowała strategię IT dla Tauron PE S.A.

Spółka Infovide-Matrix, wiodący dostawca usług konsultingowych i rozwiązań IT (CSI) zrealizowała projekt doradczy dla Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. Projekt zakładał reorganizację informatyki w celu zwiększenia efektywności działania i wsparcia działalności biznesowej Grupy.

Grupa TAURON to kluczowy holding energetyczny na polskim rynku. Jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce, a także jednym z dwóch największych jej producentów i sprzedawców. Grupa działa na obszarze równym niemal jednej piątej powierzchni kraju i jest jednym z największych polskich przedsiębiorstw, znajdującym się w pierwszej dziesiątce firm pod względem osiąganych przychodów i zysków.

Celem spółki Infovide-Matrix było Opracowanie Strategii Funkcjonalnej IT oraz Reorganizacji Informatyki w Grupie Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. Ponadto w ramach projektu opracowano model świadczenia przez infrastrukturę IT usług wspierających działanie biznesu, zgodnie z głównymi kierunkami strategii rozwoju firmy. Zadaniem spółki było również takie zmodernizowanie struktury IT, aby przyniosła możliwie dużą optymalizację kosztów funkcjonowania firmy.

„Podobne projekty realizowaliśmy już m.in. dla PKN Orlen, a w ostatnim roku dla spółki Merlin.pl, gdzie przeprowadziliśmy szczegółową analizę infrastruktury IT oraz stworzyliśmy od podstaw Dział Utrzymania Systemów. Pracując dla TAURON mogliśmy wykorzystać nasze wcześniejsze doświadczenia, szczególnie istotna była również znajomość zagadnień branżowych, pozwalająca nam m.in. na szybszą ocenę czynników kluczowych dla naszego klienta”. – powiedział Paweł Wiechecki, Dyrektor Sektora Przemysł i Energetyka Infovide-Matrix SA.

Ponadto, konsultanci wykonali opracowanie Modelu Docelowego IT w wymiarze organizacyjnym i architektonicznym, zrealizowali „mapę drogową” IT, pokazującą kolejne fazy transformacji ze stanu obecnego do stanu docelowego oraz opracowali Plan Działania IT, spójny z zamierzeniami i projektami wynikającymi ze strategii biznesowej.

Projekt przyczyni się do zwiększenia zysków i poprawy efektywności w obszarach związanych z podstawową działalnością Grupy TAURON, tj. dystrybucją energii elektrycznej. Zrealizowane działania pomagają również w integracji zarządzania wszystkimi elementami łańcucha wartości i rozwoju kapitału ludzkiego. Dodatkową wartością płynącą z projektu jest wzmocnienie procesu integracji całej informatyki w Grupie TAURON, która wcześniej była rozproszona po zespołach IT skupionych w spółkach zależnych.

„Bez wnikliwych analiz i opracowania wytycznych co do rozwoju informatyki, reorganizacja IT w Grupie TAURON byłaby o wiele trudniejsza. Obecnie dzięki pracy konsultantów Infovide-Matrix, nasz dział informatyczny funkcjonuje jeszcze sprawniej.” – twierdzi Jan Fecko z TAURON. „Cały projekt trwał ponad 4 miesiące, ale osiągnięte rezultaty pomogą nam w realizacji głównych celów strategicznych firmy i wypełnianiu naszej misji związanej z dostarczaniem energii naszym klientom w oparciu o najlepsze praktyki gwarantujące wzrost wartości firmy.” – podsumowuje Jan Fecko, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Informacyjnymi z TAURON Polska Energia SA.

źródło/autor: Infovide-Matrix

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu