Grey Group na rzecz edukacji w zakresie promocji konsumenckich

28 czerwca 2010 roku w Centrum Konferencyjnym Adgar Plaza odbędzie się drugie z kolei seminarium zorganizowane przez Grey Group w ramach programu edukacji biznesowej. Tym razem zaproszeni goście będą mogli się dowiedzieć jakie ryzyka finansowe i prawne niesie za sobą promocja konsumencka.

Marketerzy, którzy przygotowują promocje konsumenckie dla swoich klientów są często nieświadomi możliwych konsekwencji prawno – finansowych, związanych z tym rodzajem aktywności. Naruszenie obowiązujących przepisów, może doprowadzić do poważnych komplikacji w przebiegu kampanii marketingowych. Aby przeciwdziałać takim sytuacjom Grey Group zdecydowało się zorganizować seminarium z udziałem firm specjalizujących się w problematyce ryzyk prawnych i finansowych promocji konsumenckich. W trakcie spotkania przedstawiciele Kancelarii Radców Prawnych Jakubowski Pluta i Wspólnicy oraz Mando Brand Assurance podzielą się swoim doświadczeniem w zakresie możliwych sposobów zabezpieczeń przed zagrożeniami związanymi z prowadzeniem promocji konsumenckich.

Jak mówi Anna Konarska, CFO Grey Group: „Celem najbliższego spotkania jest uświadomienie naszym klientom i pracownikom, że promocje konsumenckie są nie tylko szansą dla produktu, ale wiązać się z nimi mogą komplikacje natury prawno – finansowej. Sukces kampanii marketingowej zależy w dużej mierze od umiejętnego zabezpieczenia się przed nimi.”

Najbliższe seminarium wpisuje się w podstawowy cel edukacji biznesowej, jakim jest usprawnienie współpracy pomiędzy podmiotami biorącymi udział w projektach tworzonych przez Grey Group i podniesienie skuteczności strategii komunikacyjnych.

„Możliwość poznania ryzyk prawnych i finansowych jakie powstają w trakcie prowadzenia promocji konsumenckich jest kolejną okazją do poszerzenia wśród naszych klientów wiedzy o rynku mediów i reklamy. Organizowane przez nas spotkania to możliwość bezpośredniej wymiany uwag i poglądów przez specjalistów z branży marketingowej.” – podkreśla Jarosław Hendzel, New Business Development Director Grey Group.

Program edukacji biznesowej jest odpowiedzią Grey Group na wzrastające potrzeby marketerów w zakresie znajomości obowiązujących trendów oraz reguł biznesowych, związanych z działaniami promocyjnymi. Organizacja seminariów biznesowych, to jeden z głównych elementów tej inicjatywy, dzięki któremu wszystkie osoby blisko związane z działalnością Grupy będą mogły poszerzać swoją wiedzę o rynku mediów i reklamy. Ze strony Grey Group za koordynację programu odpowiadają Anna Konarska, CFO Grey Group oraz Jarosław Hendzel, New Business Development Director Grupy.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu