Bonarka City Center nominowana do PRCH Retail Awards 2010

Bonarka City Center w Krakowie otrzymała nominację do finału konkursu PRCH Retail Awards 2010 w kategorii: Marketing – Kampania Społeczna w dużym centrum handlowym.

Nominacja Bonarki dotyczy wyjątkowej kategorii – marketingu społecznie zaangażowanego. Została do niej zgłoszona kampania „Bonarka otwarta na dobre” – w tym między innymi podarowanie dzieciom bonów na kwotę 2 milionów złotych, wspieranie młodych talentów z Krakowa i okolic w ramach akcji MOPS, aktywne wspieranie działań Stowarzyszenia „U Siemachy”, zbiórki datków na rzecz różnych stowarzyszeń.

Działania pomocowe BCC, ukierunkowane głównie na dzieci, zostały docenione i wyróżnione prestiżową nominacją.

Rozstrzygniecie konkursu, zorganizowanego przez Polską Radę Centrów Handlowych, nastąpi w październiku 2010 roku. Nagrody PRCH Retail Awards, mające na celu promowanie najlepszych praktyk biznesowych w Polsce, zostaną w tym roku przyznane po raz pierwszy. Przygotowano je na wzór najbardziej prestiżowych w branży nagród ICSC Solal – Międzynarodowej Rady Centrów Handlowych i europejskich rad centrów handlowych, a podstawą zgłoszenia do konkursu była obszerna, merytoryczna aplikacja, opisująca szczegółowo wszystkie ważne aspekty projektu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu