Bezrobocie spadło, żeby wzrosnąć

Według danych GUS, stopa bezrobocia wyniosła na koniec maja br. roku 11,9 proc. Oznacza to spadek w stosunku do kwietnia o 0,4 pkt proc. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na początku czerwca szacowało, że wyniesie 12 proc. „Takiej poprawy na rynku pracy oczekiwaliśmy” – komentuje dr Jacek Adamski, dyrektor Departamentu Ekonomicznego PKPP Lewiatan. Nadal jednak stopa bezrobocia jest wyraźnie wyższa niż w maju ubiegłego roku, gdy wyniosła 10,7 proc.

„Pamiętajmy jednak, że w okresie od stycznia do maja br. spadek stopy bezrobocia wyniósł zaledwie 0,8 proc. i był najniższy w ostatnich ośmiu latach, z wyjątkiem 2009 roku, gdy ten wskaźnik nawet wzrósł. To świadczy o tym, że wiele polskich firm jeszcze nie odczuwa przyśpieszenia naszej gospodarki. Na razie PKB rośnie za wolno, żeby stopa bezrobocia zmniejszała się w sposób trwały. Dlatego, po kilku miesiącach spadku, możliwy jest jej ponowny wzrost. Dopóki bowiem nie będziemy się rozwijali przynajmniej w tempie 3-4 proc. rocznie, znaczące obniżenie stopy bezrobocia będzie niemożliwe.

Wydaje się, że czynniki jednorazowe, przede wszystkim powódź, nie miały dotąd większego wpływu na poziom bezrobocia. Być może pewien udział w jego obniżeniu w czerwcu, czy w miesiącach wakacyjnych, będą miały prace interwencyjne związane z walką ze skutkami powodzi.” – dodaje Jacek Adamski.

źródło/autor: PKPP Lewiatan

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu