Przejdź do treści

ATC Cargo S.A. zadebiutuje 25 czerwca br. na rynku NewConnect

ATC Cargo S.A. – firma logistyczna specjalizująca się w organizacji transportu międzynarodowego – 25 czerwca 2010 r. zadebiutuje na rynku NewConnect. W kwietniu Spółka przeprowadziła prywatną emisję akcji, z której pozyskała 2,5 mln złotych. Środki te zostaną przeznaczone na intensyfikację działań na rynku, rozbudowę i wdrożenie systemów informatycznych B2B oraz budowę systemu franczyzowego. Funkcję Autoryzowanego Doradcy pełni Corvus Corporate Finance Sp. z o.o.

– „Przeprowadzona przez nas emisja cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów. Jesteśmy świadomi, że pomogły nam w tym m.in. dobre wyniki finansowe za I kwartał br. W tym okresie osiągnęliśmy zysk netto na poziomie 318 tys. złotych, wobec 34 tys. zł starty w I kw. 2009 roku, natomiast prognoza zysku netto na cały 2010 roku zakłada przekroczenie 1 mln zł. Środki, które pozyskaliśmy z tej emisji wydatkujemy na rozbudowę struktury terenowej i operacyjnej, a to w dużej mierze przełoży się na rozwój możliwości operacyjnych. Powyższe działania mają także charakter optymalizacyjny, głównie pod kątem polepszenia ergonomiczności warunków pracy handlowców.” – mówi Artur Jadeszko, Prezes Zarządu ATC Cargo S.A.

Docelowo ATC Cargo S.A. zamierza przenieść się na parkiet główny. Strategia Spółki zakłada również powoływanie spółek zależnych, które będą wykonywały zadania obecnie zlecane podwykonawcą.

„Jeszcze nie ma dokładnych wytycznych kiedy moglibyśmy się przenieść na rynek główny, jednakże NewConnect traktujemy jako rynek przejściowy, który pomoże nam zdobyć zainteresowanie i zaufanie inwestorów. Jednakże zanim to nastąpi zamierzamy pokazać akcjonariuszom nie tylko dobre wyniki ale także solidną i zyskowną strukturę działalności. Obecnie pracujemy nad rozwojem struktury terenowej, co głównie przełoży się zwiększenie portfela zleceń oraz na wzrost przychodów.” – mówi Artur Jadeszko, Prezes Zarządu ATC Cargo S.A

źródło/autor: Public Image Advisors