Alterco pozyskuje nowych inwestorów

Grupa Alterco – integrator rynku nieruchomości, doświadczony inwestor w branży deweloperskiej – znacząco rozbudowała i wzmocniła akcjonariat. Dzięki transakcjom wniesienia nieruchomości, zaplanowanym przez inwestora strategicznego Stoneshore Consultants Ltd., spółka pozyskała nowych akcjonariuszy i jednocześnie inwestora finansowego – fundusz Idea TFI, który nabył 9,27% akcji. Z kolei Logistics Service objął pakiet 7,1% akcji. Następnym krokiem spółki, budującym jej stabilną pozycję, będzie podniesienie kapitału zakładowego w drodze prywatnej emisji akcji serii D, przewidywanej jeszcze na 2010 rok.

Zaplanowana i zrealizowana z sukcesem sprzedaż akcji miała na celu wzmocnienie akcjonariatu Alterco i tym samym rozbudowę portfela inwestycji realizowanych przez Grupę, zwiększenie dynamiki jej rozwoju, a w rezultacie wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Alterco na rynku nieruchomości.

„Budowanie giełdowego potencjału naszej spółki jest priorytetowym zadaniem zarządu. Wierzymy, że przy udziale nowych akcjonariuszy, zaangażowanych w rynek nieruchomości, zrealizujemy to założenie z sukcesem. Jesteśmy przekonani, że ambitne cele rozwojowe oraz jasna i transparentna strategia Grupy Alterco – oparta na unikatowej, nowoczesnej formule biznesu – przyniesie wymierne korzyści naszym inwestorom, a pozytywne wyniki finansowe, które będziemy chcieli zaprezentować w kolejnych kwartałach, będą dobrym prognostykiem na kolejne lata działalności naszej Grupy” – powiedział Zbigniew Zuzelski, prezes zarządu Grupy Alterco.

Prywatna subskrypcja akcji serii D bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, zaplanowana na II półrocze 2010 roku, będzie skierowana do zewnętrznych inwestorów. Działanie to jest najbardziej efektywnym – na aktualnym etapie rozwoju Alterco – sposobem pozyskania środków finansowych, które umożliwią spółce nie tylko istotne zwiększenie wartości, ale zapewnią jej również dynamiczny rozwój w branży oraz ugruntują pozycję Grupy Alterco jako znaczącego w Polsce integratora rynku nieruchomości.

„Rosnące wymagania inwestorów powodują, iż nowoczesny model zarządzania firmą musi być nastawiony na osiąganie satysfakcjonującej dla akcjonariuszy stopy zwrotu z zaangażowanych kapitałów. Cele strategiczne, które zamierzamy zrealizować w latach 2010-2012, oparte będą na inwestycjach w atrakcyjne aktywa nieruchomościowe. Jesteśmy przekonani, że zapewni nam to wysokie miejsce wśród znanych i cenionych spółek giełdowych i pozwoli tym samym spełnić ambitne oczekiwania naszych inwestorów” – dodaje Marek Tarchalski, członek zarządu Grupy Alterco.

Grupa Alterco działa w oparciu o unikalną formułę biznesu, którą charakteryzuje proaktywna postawa w zakresie nawiązywania współpracy między takimi podmiotami, jak: inwestorzy instytucjonalni i indywidualni, deweloperzy, wykonawcy, a nawet spółdzielnie mieszkaniowe. Tym samym Alterco pełni funkcję integratora rynku, stanowiąc platformę inwestycyjną dla podmiotów funkcjonujących w branży nieruchomościowej. Tak określona rola pozwala Grupie na jednoczesne pozyskiwanie – w ramach prowadzonych projektów – profesjonalnych partnerów biznesowych oraz kapitału.

Gwarantem sukcesu rynkowego Alterco jest profesjonalizm, doskonała znajomość rynku oraz międzynarodowe doświadczenie w realizacji projektów o wysokim stopniu trudności i złożoności. Ponadto, umiejętność łączenia kompetencji i wiedzy z zakresu prawa, finansów i branży deweloperskiej, umożliwia Grupie Alterco sprawną i efektywną realizację ambitnych projektów, przyczyniając się do ożywienia oraz pozytywnej stymulacji polskiego rynku nieruchomości.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu