Zapisy na akcje od 5 do 7 lipca, maksymalna cena emisyjna ustalona na 17,5 zł za akcję

INTERBUD-LUBLIN S.A. – jedna z największych firm budowlano-deweloperskich w woj. Lubelskim opublikowała prospekt emisyjny w związku z pierwszą publiczną emisją akcji. W jej ramach inwestorom zostanie zaoferowanych łącznie 2 mln akcji. Maksymalna cena emisyjna została wyznaczona na 17,5 zł za sztukę, co daje kapitalizację spółki na poziomie ponad 135 mln zł. Ostateczna cena emisyjna zostanie podana do publicznej wiadomości 2 lipca, po zakończeniu trwającego od 30 czerwca do 2 lipca book-buildingu. Zapisy na akcje potrwają od 5 do 7 lipca. Funkcję Oferującego podczas emisji pełni Biuro Maklerskie BOŚ S.A.

– „Uwzględniając maksymalną cenę emisyjną, chcemy pozyskać do 35 mln zł brutto oferując łącznie 2 mln akcji. 80% emisji, tj. 1,6 mln akcji zostanie zaoferowane w Transzy Dużych Inwestorów, pozostałe 400 tys. akcji oferowane będzie w Transzy Małych Inwestorów. Pozyskane środki przeznaczymy na: realizację nowych projektów budowlanych i deweloperskich, zakup gruntów w Lublinie pod zabudowę wielorodzinną, zakup maszyn i urządzeń oraz zakup gruntów pod nieruchomości komercyjne – czyli galerie handlowe. Dzięki temu będziemy w stanie szybciej realizować kolejne projekty, na jeszcze większą niż dotychczas skalę. W konsekwencji nasze przychody wzrosną z odpowienio 127 mln zł w 2009 roku do 170 mln zł w 2010 roku i do 200 mln zł w 2011 roku. Na poziomie zysku netto progres będzie jeszcze większy – prognozujemy, że wzrośnie on z 1,8 mln w 2008 roku i 8,1 mln w 2009 roku do 15 mln zł w 2010 i 18 mln zł w 2011 roku” – mówi Krzysztof Jaworski, Prezes Zarządu INTERBUD-LUBLIN S.A.

źródło/autor: Public Image Advisors

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu