Sukces wymaga koncentracji – Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Po niespełna roku funkcjonowania fundusz Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ ponownie zostaje udostępniony inwestorom. Subskrypcja certyfikatów serii B funduszu Legg Mason AS FIZ będzie trwać do 30 czerwca 2010 r. Maksymalna wartość emisji to 123,6 mln PLN, minimalny zapis to 57 071 zł.

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ cechuje się aktywną i agresywną strategią inwestycyjną o charakterystyce bezbenchmarkowej. Na polskim rynku fundusz wyróżnia się techniką konstruowania portfela, która opiera się na 4 głównych założeniach:

  1. Niska dywersyfikacja – średnia liczba spółek powinna mieścić się w przedziale 10 – 20 (obecnie w funduszu znajduje się zaledwie 9 spółek). Dla porównania typowe fundusze akcji dostępne na rynku polskim z reguły posiadają w swoich portfelach ok. 80-100 spółek.
  2. Wysoki wskaźnik koncentracji w pojedyncze spółki (aż do 20% Wartości Aktywów Netto Funduszu). Co więcej, 5 największych pozycji w funduszu może stanowić aż do 75% Wartości Aktywów Netto (obecnie wskaźnik ten wynosi 62%).
  3. Inwestowanie w wartość – selekcja spółek do funduszu następuje w oparciu o analizę fundamentalną. Zarządzający stara się wyłapywać różnice pomiędzy wyceną giełdową spółki i jej wartością wewnętrzną oraz ponoszonym ryzykiem. Głównym celem jest poszukiwanie spółek niedocenianych przez rynek, o wysokiej efektywności operacyjnej, z istotnymi przewagami konkurencyjnymi na tle swoich rynkowych konkurentów.
  4. Procentowy udział każdej spółki w funduszu zdeterminowany jest wyłącznie oczekiwaną stopą zwrotu z danej inwestycji ważoną ryzykiem. Kapitalizacja giełdowa i udział procentowy spółki w indeksie nie mają znaczenia przy wyborze spółek do portfela funduszu. Jest to zupełnie inne podejście od stosowanego w tradycyjnych benchmarkowych funduszach akcji.

Fundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w akcje notowane na GPW w Warszawie

Fundusz Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ jest kontrpropozycją dla alternatywnych produktów, które w ostatnich latach pojawiały się na rynku. Chcieliśmy pokazać, że ponadprzeciętne wyniki można wypracowywać nie tylko poprzez próbę wyczucia trendów giełdowych albo skomplikowane instrumenty finansowe, czy w końcu inwestycje w odległych regionach świata. Czynniki ryzyka charakteryzujące takie produkty mogą być trudne do oceny przez polskiego inwestora i samych zarządzających. Często zapomina się, że najlepsze są rozwiązania najprostsze. Według nas, dla wielu Klientów kluczem to sukcesu może być skoncentrowany portfel polskich akcji, wyselekcjonowanych przy wykorzystaniu tradycyjnych narzędzi analizy fundamentalnej. Liczba spółek powinna być ograniczona do fundamentalnie najatrakcyjniejszych i to bez względu na ich kapitalizację rynkową czy procentowy udział w indeksie. Ten produkt to kwintesencja stylu i procesu inwestycyjnego Legg Mason, z którego słyniemy od wielu lat. Dlatego też mamy nadzieję, że nasza koncepcja inwestycyjna, niezwykle prosta i zrozumiała, a jednocześnie bardzo efektywna, spotka się z dużym zainteresowaniem wśród Klientów i dystrybutorów – Jacek Treumann, członek zarządu Legg Mason TFI.

Aktywa funduszu na dzień 10.06.2010 r. wyniosły 41,3 mln PLN. Zmiana wartości certyfikatu LM AS FIZ w okresie od 1.01.2010 r. do 10.06.2010 r. wyniosła +17,3 proc., co było zdecydowanie jednym z najlepszych wyników inwestycyjnych wśród funduszy alternatywnych, jak też tradycyjnych funduszy akcji dostępnych na rynku polskim. W tym samym okresie Warszawski Indeks Giełdowy WIG osiągnął wynik +1,7 proc. Od początku istnienia funduszu tj. od 3 sierpnia wartość certyfikatu wzrosła o +14,1%.

Tworząc portfel Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ, skupiliśmy się na spółkach, które spełniają nasze mocno rygorystyczne założenia inwestycyjne. Przyjęty dla tego produktu proces inwestycyjny, a więc stosowanie analizy fundamentalnej, opieranie się na bilansie oczyszczonym z wątpliwych aktywów, poszukiwanie wartości w przewagach konkurencyjnych przedsiębiorstw oraz nabywanie ich tylko w przypadku, gdy istnieje dyskonto pomiędzy naszą wyceną a wyceną rynkową, realizujmy z żelazną konsekwencją. Z taką samą konsekwencją będziemy budowali ten portfel w przyszłości wierząc, że dzięki temu w długim terminie mamy szanse na znacząco lepsze stopy zwrotu niż stopa zwrotu z indeksu szerokiego rynku – dodaje Piotr Rzeźniczak, szef zespołu inwestycji, członek zarządu Legg Mason TFI.

Zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii B funduszu Legg Mason Skoncentrowany FIZ prowadzą:

  • Domy Maklerskie: Dom Maklerski Banku Handlowego, Dom Inwestycyjny BRE Banku, Millennium Dom Maklerski oraz Dom Maklerski BZ WBK
  • Banki: Bank Millennium Prestige, Wydział Bankowości Prywatnej BRE Banku S.A., Bank Handlowy w Warszawie, Multibank, Nordea Bank, mBank

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na dedykowanej funduszowi stronie internetowej www.skoncentrowany.pl. Opis warunków subskrypcji i czynników ryzyka oraz szczegółowe informacje dotyczące funduszu Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ znajdują się w statucie i prospekcie emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych funduszu, opublikowanym na www.skoncentrowany.pl.

źródło/autor: Ciszewski Financial Communications

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu