Przygoda z controllingiem

Rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem będą tematem prezentacji konsultantów wrocławskiej firmy SENTE Systemy Informatyczne podczas szkolenia nt. controllingu dla kadr MSP. Spotkanie z menadżerami z województwa kujawsko – pomorskiego odbędzie się 25. czerwca w Toruniu.

W prezentacji zintegrowanego oprogramowania SENTE eSystem, w obszarze controllingu, finansów i księgowości oraz produkcji, organizowanej w ramach projektu szkoleniowo – doradczego udział wezmą przedstawiciele prawie 20. małych i średnich przedsiębiorstw. Będą to pracownicy biur rachunkowych, główni księgowi oraz specjaliści z działów finansowych, i produkcyjnych, którzy na co dzień spotykają się z tematyką finansową i budżetową. A równocześnie zainteresowani są wykorzystaniem zintegrowanego oprogramowania w obszarze controllingu, finansów i księgowości oraz produkcji.

Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego wśród przedsiębiorców w 2009 roku, przez Kujawsko – Pomorską Organizację Pracodawców Lewiatan i toruńską firmę doradczą Karstans, prawie 40% firm nie wykorzystuje własnych danych finansowych przy podejmowaniu decyzji strategicznych, a ponad 60% z nich nie dokonuje kontroli i oceny wyników w oparciu o własną bazę informacyjną. – Stąd nasza propozycja szkoleń dla przedsiębiorców, dzięki którym mają szansę poznać narzędzia controllingowe i przygotować się do ich wdrożenia poprzez szkolenie kadr, diagnozę, rekomendację metod i opracowanie planu wprowadzania zmian w swoich firmach. Pomogą w tym także zaproszeni przez nas do współpracy konsultanci firmy informatycznej, która tworzy i wdraża tego rodzaju oprogramowanie – mówi Marcin Grabowski, przedstawiciel organizatora szkoleń z firmy Karstans Sp. z o.o.

Zdaniem Jakuba Czyżkowskiego, prezesa firmy SENTE Systemy Informatyczne, wdrożenie systemów controllingowych, a szczególnie wielowymiarowych analiz OLAP opłaca się firmom, bo dzięki nim zyskują wiedzę na temat przychodów i kosztów poszczególnych działów firmy, a tym samym mogą np. lepiej planować sprzedaż. – Ponadto wiedza na temat poszczególnych działów i klientów oraz stopnia ich rentowności pozwala podejmować skuteczniejsze działania zmierzające do poprawy funkcjonowania firmy. Na przykład poprzez decyzje o ograniczeniu oferty lub sprzedaży produktów w wybranych kanałach, a skoncentrowanie się na obszarach, w których firma osiąga najlepsze wyniki. Mam nadzieję, że korzyści z zastosowania systemu controllingowego uświadomią uczestnikom szkolenia potrzebę jego wdrożenia w firmie – dodaje.

źródło/autor: SENTE

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu