Przejdź do treści

Po 5 miesiącach 2010 roku zysk netto ATC Cargo wzrósł 5-krotnie

ATC Cargo S.A. – firma logistyczna specjalizująca się w organizacji transportu międzynarodowego – zanotowała po pierwszych pięciu miesiącach 2010 r. ponad 28,2 mln zł przychodów ze sprzedaży i 605,6 tys. zł zysku netto, w porównaniu do odpowiednio 11,7 mln zł przychodów i 121,5 tys. zł zysku netto w analogicznym okresie 2009 roku. Jeszcze w tym miesiącu spółka zadebiutuje na rynku NewConnect.

„W ciągu pięciu miesięcy br. udało nam się zwiększyć pięciokrotnie zysk netto, w porównaniu do analogicznego okres w 2009 roku. W tym samym czasie zwiększyliśmy także przychody o 16,5 mln zł. Było to możliwe m.in. dzięki zwiększonej aktywności marketingowej. Pracowaliśmy również nad wzrostami na poziomie rentowności. Poprawie uległa ponadto sytuacja na rynku, realizujemy coraz więcej kompleksowych zleceń, zarówno w Polsce jak i za granicą. Osiągnięcie takich wyników pozwala spodziewać się dalszych intensywnych wzrostów na poziomie przychodów i zysku netto. Nie bez znaczenia będzie tu także możliwość uruchomienia środków pozyskanych z emisji akcji, które przeznaczymy na inwestycje.” – mówi Artur Jadeszko, Prezes Zarządu ATC Cargo S.A.

ATC Cargo S.A. spodziewa się zysku netto w całym 2010 roku na poziomie 1 mln zł, tj. wyniku trzykrotnie wyższego niż w roku 2009.

-„Prognozy finansowe zakładają osiągnięcie zysku netto na poziomie 1 mln zł. Po pierwszych pięciu miesiącach br. wypracowaliśmy już zysk na poziomie 605,6 tys. Dlatego też, nie wykluczamy możliwości przekroczenia prognoz, tym bardziej że niedawno sfinalizowaliśmy rozmowy z koncernem tytoniowym Imperial Tobacco Group, gdzie będziemy odpowiedzialni za logistykę połowy wyrobów eksportowanych przez radomskie zakłady koncernu. Dodatkowo pracujemy nad kilkoma innymi, poważnymi projektami.” – mówi Artur Jadeszko, Prezes Zarządu ATC Cargo S.A.

źródło/autor: Public Image Advisors