Magdalena Zajączkowska – Ejsymont po raz drugi prezesem Związku Maklerów i Doradców

XIX Zjazd Maklerów i Doradców jednogłośnie powołał Magdalenę Zajączkowską – Ejsymont na prezesa Związku Maklerów i Doradców. Kadencja całego zarządu Związku Maklerów i Doradców trwa dwa lata, a Magdalena Zajączkowska – Ejsymont pełni funkcję Prezesa Związku już po raz drugi z rzędu.

Zjazd Maklerów i Doradców odbył się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Przed obradami odbyło się ostatnie w poprzedniej kadencji posiedzenie Zarządu, które na wniosek Prezydium Zarządu przyznało tytuł Członka Honorowego Związku Maklerów i Doradców prof. Jerzemu Gajdce. Tym samym prof. Jerzy Gajdka dołączył do grona Członków Honorowych Związku Maklerów i Doradców, którymi są: Wiesław Rozłucki, Alicja Kornasiewicz i Jacek Socha.

W trakcie trwania Zjazdu odbyły się również wybory do organów Związku: Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Dyscyplinarnego. W skład Zarządu, poza prezes Zajączkowską – Ejsymont, weszli:

 • Piotr Bocheński
 • Adam Drozdowski
 • Ewa Gnatowska
 • Magdalena Grzybowska
 • Bogumił Kloc
 • Grzegorz Łętocha
 • Michał Rabiej
 • Wojciech Regulski
 • Andrzej Stec
 • Jacek Tomaszewski
 • Marian Wronierski

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Jerzy Piontek, Bogdan Kornacki oraz Włodzimierz Drobiński. Funkcję Przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego uczestnicy Zjazdu powierzyli Marcinowi Raszkowskiemu.

„Najbardziej istotną dla środowiska maklerów i doradców inwestycyjnych kwestią jest obecnie proponowana przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zmiana ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prowadząca do likwidacji licencjonowania maklerów i doradców oraz wprowadzenia egzaminów interwencyjnych. Jako prezes organizacji środowiskowej uważam, że zmiana ta jest niekorzystna dla całego rynku, dlatego też będę podejmować dalsze działania, aby proces weryfikacji umiejętności zawodowych był prowadzony w obecnej formie. Jednocześnie chciałabym podkreślić, że jesteśmy gotowi do rozpoczęcia z UKNF dyskusji na temat zmian w egzaminach, które miałyby na celu zwiększenie dostosowania ich zawartości i formy do praktyki rynkowej” – deklarowała prezes Magdalena Zajączkowska – Ejsymont. „Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów przystępujących do egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego, system egzaminacyjny można uznać za ogromny sukces Komisji Nadzoru Finansowego. Krajowe egzaminy z sukcesem konkurują z komercyjnymi egzaminami zagranicznymi. Dla funkcjonowania rynku kapitałowego ogromną stratą byłaby rezygnacja z modelu licencjonowania maklerów i doradców inwestycyjnych, który dobrze funkcjonuje od blisko 20 lat” – dodaje.

Prezes podkreśliła, że dla działalności Związku Maklerów i Doradców niezmiernie ważna jest kontynuacja uczestnictwa przedstawicieli Związku w pracach legislacyjnych oraz grupach roboczych Komisji Nadzoru Finansowego oraz Giełdy Papierów Wartościowych. „Wyrażam nadzieję, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego będzie cyklicznie organizować spotkania z przedstawicielami rynku kapitałowego, w których Związek chciałby aktywnie uczestniczyć. Komunikacja pomiędzy organem nadzoru a rynkiem jest w mojej ocenie bardzo ważna, a Związek poprzez wydawane opinie i stanowiska zawsze starał się uczestniczyć w tym dialogu” – podkreśla Magdalena Zajączkowska – Ejsymont.

źródło/autor: Związek Maklerów i Doradców

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu