Konkurs na „Gminę przyszłości” – zgłoszenia do końca czerwca

Już tylko do końca czerwca br. gminy aktywnie działające na rzecz poprawy klimatu mogą zgłaszać swój udział w konkursie na „Gminę przyszłości”. Dotychczas zgłoszenia nadesłało kilkanaście gmin z całej Polski m.in. z woj. pomorskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, śląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i podlaskiego. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone we wrześniu br. na stronie www.kibicujklimatowi.pl.

Głównym celem konkursu jest wyróżnienie gmin inwestujących w proekologiczne rozwiązania energetyczne oraz dbających o zrównoważony rozwój społeczności lokalnych i atmosferę w nich panująca. Konkurs realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, w ramach Ogólnopolskiego Programu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Lokalnych „Gaspol kibicuje klimatowi”.

Udział w konkursie jest całkowicie BEZPŁATNY, a do uczestnictwa w nim zaproszone są wszystkie gminy miejskie, wiejskie oraz miejsko-wiejskie. Warunkiem jest zgłoszenie projektu w przynajmniej jednej z dwóch kategorii:

  1. Ekologia – projekty dotyczące wykorzystania w gminie rozwiązań opartych o zastosowanie energii odnawialnej i wykorzystanie nowoczesnych, proekologicznych rozwiązań w zakresie gospodarowania energią np. wykorzystanie kolektorów słonecznych czy termoizolacji budynków.
  2. Społeczeństwo – projekty związane z dbaniem o przyjazny, dobry klimat wśród mieszkańców gminy np. budowa ośrodków kultury i sportu.

„Ekologiczne rozwiązania energetyczne to szansa na ekonomiczny i społeczny rozwój gmin w Polsce. Wszelkie inicjatywy pokazujące dobre praktyki w tym obszarze to inspiracja i zachęta dla innych do stosowania nowoczesnych rozwiązań. Konkurs pozwoli więc, nie tylko na wybór najaktywniej działających gmin, ale również na ich promocję i wsparcie w dalszym rozwoju.” – przekonuje Andrzej Chodacz, Kierownik programu „Gaspol kibicuje klimatowi”.

Innowacyjność oraz oryginalność zgłoszonych projektów oceni Rada Ekspertów, w skład której wejdą: dr inż. Arkadiusz Węglarz (KAPE), mgr inż. Artur Michalski (Grupa Doradztwa Europejskiego), dr Andrzej Hałasiewicz (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu) mgr Bożena Wróblewska i mgr Kamil Dolata (Gaspol).

O wyborze najlepszej gminy zadecydują również mierzalne efekty przeprowadzonych działań: wielkość zmniejszonej emisji dwutlenku węgla do atmosfery, zmniejszenie wydatków na energię czy liczba wygenerowanych nowych miejsc pracy. Do wyboru laureatów będą się mogli włączyć również internauci, głosując na stronie www.kibicujklimatowi.pl na najlepszą ich zdaniem gminę. Laureaci konkursu otrzymają tytuł „Gminy przyszłości” oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe (m.in. kolektory słoneczne).

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 30 czerwca 2010 roku, pod adresem

e-mail gminaprzyszlosci@kibicujklimatowi.pl

lub pocztowym:

Andrzej Chodacz, kierownik „Gaspol kibicuje klimatowi”

Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

z dopiskiem konkurs „Gmina przyszłości”

Regulamin konkursu oraz kwestionariusz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.kibicujklimatowi.pl/konkurs

Wyróżniające się w konkursie projekty zostaną następnie opublikowane w formie rankingu „Dobrych praktyk”, prezentującego godne naśladowania działania polskich gmin na rzecz poprawy klimatu oraz rozwoju regionu i zamieszkującej go społeczności. Ranking przedstawiający 10 najlepszych projektów, będzie szeroko promowany wśród opinii publicznej oraz władz samorządowych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu