Jak budować więzi pomiędzy nauką i biznesem?

przez | 23/06/2010

24 czerwca br. w Warszawie odbędzie się konferencja otwierająca projekt „Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych”, którego zadaniem jest budowanie powiązań pomiędzy nauką a biznesem w celu komercjalizacji badań naukowych. Można jeszcze rejestrować swój udział w konferencji przez formularz zgłoszeniowy na: www.komercjalizacja-nauki.pl

– „Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych” to projekt skierowany do naukowców, pracowników akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet – mówi Maciej Witkowski, odpowiedzialny za koordynację przedsięwzięcia. – Konferencja, jak i cały projekt, dotyczy budowania powiązań między nauką a biznesem w celu komercjalizacji badań naukowych. Jej tematyka obejmuje m.in. zagadnienia poszukiwania źródeł finansowania projektów, transferu technologii, nawiązywania współpracy z inwestorami indywidualnymi, czy pozycji kobiet na rynku kapitałowym oraz w świecie nauki. Podczas konferencji zostaną także zaprezentowane przykłady projektów naukowych, których komercjalizacja zakończyła się sukcesem – dodaje Witkowski.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego aż 1/5 polskich przedsiębiorców nie wie o możliwościach współpracy ze sferą badań i rozwoju. Źródłem inspiracji do współpracy z naukowcami – w przypadku 45% badanych przedsiębiorców – była inicjatywa samych środowisk naukowych. Natomiast 40% przedstawicieli biznesu nie wie, jak dotrzeć do ośrodków naukowych zainteresowanych komercjalizacją badań.

Projekt „Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych” ma podnieść umiejętności pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.

Konferencja „Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych” odbędzie się 24 czerwca 2010 r. w godzinach 9:30-14:00 w Centrum Konferencyjnym Focus przy Al. Armii Ludowej 26 w Warszawie. Można jeszcze rejestrować swój udział w konferencji przez formularz zgłoszeniowy na: www.komercjalizacja-nauki.pl

źródło/autor: Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych