Deloitte światowym liderem na rynku usług doradczych

Deloitte jest światowym liderem na rynku usług doradczych pod względem całkowitych przychodów, wzrostu oraz udziału w rynku w roku 2009. Jeżeli chodzi o dynamikę wzrostu wyprzedza pozostałe firmy zaliczane do „wielkiej czwórki”. Sukces jest tym większy, że ubiegły rok był trudnym okresem dla branży konsultingowej – wynika z najnowszego raportu firmy Gartner.

Opracowanie przygotowane przez firmę Gartner “Market Share Analysis: Top 10 Consulting Providers’ Revenue, Growth and Market Share, Worldwide and Regional 2009” ma służyć jako narzędzie dla dostawców usług. Eksperci Gartnera przeanalizowali wyniki pierwszej dziesiątki firm konsultingowych pod względem przychodów, wzrostu oraz udziału w rynku zarówno na świecie jak i w regionach: Ameryce Północnej, Europie, regionie Azji i Pacyfiku oraz Japonii.

„Mocna pozycja Deloitte wynika z dogłębności oraz zakresu usług doradczych oferowanych klientom – powiedział Ainar Aijala, Partner odpowiedzialny za praktykę konsultingową Deloitte na całym świecie. – W ciągu ostatnich pięciu lat usługi doradcze Deloitte prześcignęły rozwój tego rynku. Naszym zdaniem wyniki analizy to świadectwo sukcesu strategii szerokiego zakresu usług oraz stylu pracy Deloitte”.

W raporcie, oprócz rankingu, znajduje się także analiza sytuacji na globalnym rynku doradczym i w poszczególnych regionach. W 2009 r. sektor ten zanotował spadek w skali globalnej o 9% w porównaniu z poprzednim rokiem. Na 280 dostawców, uwzględnionych w badaniu 138 miało lepsze wyniki niż średnia światowa, ale tylko 60 z nich odnotowało jakikolwiek wzrost. Firma Deloitte zanotowała najmniejszy spadek dynamiki wzrostu w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008. Z przychodami tylko o 0.7% niższymi niż w analogicznym okresie roku poprzedniego jest liderem wśród firm konsultingowych, wyprzedzając pozostałe, należące do „wielkiej czwórki”. Ernst&Young w tym czasie zanotował wynik niższy o 0,9 %, KPMG o 2,7 % a PricewaterhouseCoopers o 2,8 %. Największy spadek przychodów nastąpił w Capgemini, która osiągnęła wyniki o 17,6 % niższe niż w poprzednim roku. Na drugim miejscu znalazła się Accenture z wynikiem niższym o 15,7 %.

1 Ainar Aijala, Dariusz Kraszewski, Deloitte, Gartner

Ubiegłoroczne wyniki pokazują również, że postępuje koncentracja światowej branży w sektorze usług doradczych. O 0,7 p% zwiększył się udział 10 największych firm w globalnym rynku konsultingowym. Wzrost z 33,4% w 2008 do 34,1% w roku 2009, oznacza 491 mln dolarów mniej dla firm spoza światowej czołówki. „Zwiększenie zaufania klientów do największych doradców jest pochodną kryzysu ekonomicznego. W trudnych czasach firmy preferują korzystanie z usług sprawdzonych partnerów. Dodatkowo wiele firm prowadzi kompleksowe działania i wchodzi w nowe sektory, dlatego potrzebuje doświadczonego i fachowego konsultanta, który jest w stanie doradzać na wielu płaszczyznach jednocześnie” – mówi Dariusz Kraszewski, Partner Zarządzający Działem Konsultingu Deloitte Polska.

W raporcie firmy Gartner wymieniono także czynniki, które zadecydowały o sukcesie globalnych firm konsultingowych w nieustannie zmieniającym się otoczeniu konkurencyjnym. Do najważniejszych należą:

  • Skala – globalni dostawcy usług doradztwa gospodarczego oraz informatycznego działają na skalę umożliwiającą świadczenie usług w kilku dziedzinach i rejonach geograficznych.
  • Zakres – doradcy zajmujący się inicjatywami klientów na skalę globalną mogą oferować szeroki wachlarz usług doradczych dla tych inicjatyw.
  • Kwalifikacje – doradcy potrzebują właściwych proporcji kwalifikacji, takich jak zarządzanie zmianą w środowisku wieloobszarowym i wielonarodowym, oferują jednocześnie głębokie zrozumienie procesów biznesowych w wielu branżach.
  • Stabilność – mocny bilans oraz stabilność finansowa dostawcy usług doradztwa gospodarczego oraz informatycznego to najważniejsze elementy, gdyż klienci muszą zmniejszać ryzyko niezrealizowania projektu lub inicjatywy (np. 18-miesięcznego projektu będącego transformacją finansową na skalę globalną).
  • Strategia – dostawcy usług doradczych nieustannie rozwijają swoją strategię biznesową poprzez reorganizację oraz przekwalifikowywanie zasobów oraz ponowne zdefiniowanie efektów usług.

„Sukces Deloitte i pierwsza pozycja w rankingu firmy Gartner, wynika z tego, że od wielu lat z powodzeniem stosujemy strategię opartą na szerokim zakresie usług (od strategii do IT), zdolności do świadczenia usług w skali globalnej oraz na stylu pracy, który jest bardzo ceniony przez klientów. Ten styl to głębokie zaangażowanie w sukces przedsięwzięcia, dbałość o każdy szczegół ale zachowanie strategicznej perspektywy, rozwiązania praktyczne a nie akademickie oraz bliska współpraca z zespołem klienta” – podsumowuje Dariusz Kraszewski.

źródło/autor: Deloitte Polska

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu