Technologia ATON-HT pomocna w walce z katastrofą ekologiczna w Zatoce Meksykańskiej

Amerykanie są zainteresowani wykorzystaniem urządzeń i technologii ATON-HT SA do walki z zanieczyszczeniami spowodowanymi wyciekiem ogromnej plamy ropy naftowej w USA. Przedstawiciele strony amerykańskiej, zainteresowani stworzeniem planu usuwania skutków katastrofy w Zatoce Meksykańskiej gościli przez ostatnie dni w Polsce, gdzie szczegółowo zapoznali się z technologiami oferowanymi przez ATON-HT SA.

W walce z zanieczyszczeniami na południowym wybrzeżu USA może pomóc oferowany przez Spółkę zestaw urządzeń do oczyszczania ziemi z zanieczyszczeń pochodzenia naftowego – ATON HR-S wraz z systemem oczyszczania gazów ATON MOS.

Skuteczność tego urządzenia została już wielokrotnie potwierdzona, m.in. w projekcie oczyszczenia ziemi z zanieczyszczeń organicznych na Łotwie.

– Jesteśmy po wstępnych rozmowach ze stroną amerykańską, która wykazała duże zainteresowanie naszymi technologiami do walki z zanieczyszczeniami ropopochodnymi. Cieszymy się, że po raz kolejny Amerykanie interesują się naszymi rozwiązaniami. To dowód na to, że technologie ATON-HT SA okazują się pomocne nawet w tak ekstremalnych sytuacjach, jak wyciek ropy naftowej w Zatoce Meksykańskiej – powiedział – Robert Barczyk, prezes ATON-HT S.A.

Technologie ATON-HT po raz kolejny zostały docenione przez Amerykanów. W lutym tego roku Spółką podpisała pierwszą umowę sprzedaży licencji na proces technologiczny do unieszkodliwiania odpadów medycznych do USA. Wartość kontraktu to 5 mln USD.

Usuwanie zanieczyszczeń ropopochodnych za pomocą technologii mikrofalowej

W firmie ATON-HT opracowane zostało mikrofalowe urządzenie do skutecznego usuwania zanieczyszczeń organicznych pochodzenia naftowego z materiałów mineralnych tj. piasku i ziemi. Urządzenie montowane jest w standardowych kontenerach morskich, które przeznaczone są do pracy w pobliżu miejsc powstania zagrożenia. Istota procesu polega na przemieszczaniu oczyszczanego materiału wewnątrz powoli obracającego się bębna, do którego wprowadzana jest energia mikrofalowa oraz wymagana ilość powietrza.

W wysokiej temperaturze i przy dostarczaniu odpowiedniej ilości tlenu zanieczyszczenia organiczne ulegają szybkiemu utlenianiu. Skuteczność procesu utlenianie zależą od ilości tlenu, temperatury i rodzaju zanieczyszczeń. Przeprowadzone badania wskazują, że w przypadku zanieczyszczeń organicznych już po nagrzaniu oczyszczonego materiału do temperatury około 800°C proces wypalania zanieczyszczeń jest bardzo szybki, oczywiście pod warunkiem, że do wnętrza komory (obracającego się bębna) wprowadzona zostanie wymagana ilość tlenu.

Aby unieszkodliwić gazy opuszczające reaktor, które mogą powstawać w wyniku procesu usuwania zanieczyszczeń organicznych wewnątrz reaktora ATON HR-S spółka ATON-HT SA opracowała technologię oczyszczania gazów w reaktorze ATON MOS.

źródło/autor: VOICE GROUP

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu