Oznakowanie CE: europejski rynek Twoim rynkiem

Ruszyła nowa kampania informacyjna Komisji Europejskiej na temat oznakowania CE. Kampania skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, ale także do odbiorców produktów. Pomimo, że oznakowanie CE funkcjonuje na rynkach UE już od dosyć dawna, zarówno społeczeństwo jak i przedsiębiorcy wciąż nie mają wystarczającej wiedzy o zasadach stosowania oznakowania i jego znaczenia.

Oznakowanie CE to symbol deklaracji producenta, iż jego wybór jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach dotyczących danego produktu, szczególnie w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Sankcje prawne za nadużycie w zakresie nadawania oznakowania CE są bardzo duże, co powinno zniechęcić do nieprzestrzegania przepisów w tym zakresie. Pomoże to także podnieść zaufanie publiczne do oznakowanie CE.

Nie wszystkie produkty sprzedawane w UE muszą być opatrzone oznakowaniem CE. Ma ono zastosowanie do około 23 różnych kategorii produktów, takich jak zabawki, produkty elektryczne, maszyny, czy windy.

Oznakowanie CE nie wskazuje, że produkt został wykonany na terenie Unii Europejskiej, a jedynie świadczy, że został on oceniony przed wprowadzeniem na rynek, a zatem spełnia wymogi prawne. Oznacza to, że producent sprawdził, czy produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi i istotnymi wymogami odpowiednich dyrektyw, lub poddał go badaniu przez notyfikowany organ oceny zgodności.

W przypadku produktów wytworzonych w UE przeprowadzenie oceny zgodności, przygotowanie dokumentacji technicznej, wydanie deklaracji zgodności Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz opatrzenie produktu oznakowaniem CE należy do producenta. Dystrybutorzy muszą zweryfikować obecność zarówno oznakowania CE, jak i niezbędnej dokumentacji potwierdzającej, że został on wyprodukowany zgodnie z procedurami. W przypadku produktów importowanych z krajów trzecich nie należących do UE, importer także ma obowiązek sprawdzić, czy producent ma odpowiednią dokumentację.

Oznakowanie CE ułatwia przede wszystkim funkcjonowanie przedsiębiorstw i organów krajowych. Dla przemysłu europejskiego oznakowanie CE zapewnia producentom w UE dostęp do całego jednolitego rynku, bez potrzeby ubiegania się o oddzielne świadectwa zgodności w 27 państwach, co pozwala na ograniczenie kosztów i obciążeń w zakresie zapewniania zgodności, przy jednoczesnym zagwarantowaniu zachowania wysokich standardów. Dla organów krajowych oznacza to ułatwienie kontroli produktów przez wyznaczone instytucje przy zachowaniu jednolitego standardu, co jest obecnie szczególnie ważne, gdyż oferta towarów dostępnych na rynku UE gwałtownie rośnie.

Zaostrzenie kontroli przeprowadzanej przez notyfikowane organy oraz wzmocnienie nadzoru rynku podnoszą reputację oznakowania CE i zwiększają zaufanie konsumentów. Wraz z wejściem w życie zmienionego pakietu przepisów dotyczących rynku wewnętrznego towarów, zwiększono znaczenie i wiarygodność oznakowania CE (Zob. MEMO/10/257).

Procedury, środki i sankcje stosowane w przypadku fałszowania lub nadużywania oznakowania CE określone są w krajowych przepisach administracyjnych i karnych odpowiedniego państwa członkowskiego. W zależności od rangi uchybień przedsiębiorcy mogą podlegać karze pieniężnej, a nawet karze pozbawienia wolności.

W ramach kampanii odbędzie się trzydzieści warsztatów edukacyjnych w zakresie oznakowania CE skierowanych do przedsiębiorców, zrzeszeń zawodowych, stowarzyszeń konsumenckich i dziennikarzy. Planowane są także działania informacyjne skierowane do mediów oraz promocja oznakowania i jego znaczenia na wybranych wydarzeniach targowych.

Wiceprzewodniczący i komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości Antonio Tajani, powiedział: „Musimy zwiększyć zaufanie publiczne do oznakowania CE. Nasza kampania ma wyjaśnić co dokładnie kryje się za oznakowaniem, oraz jakie są powody, dla których jest ono stosowane.”

źródło/autor: PRIMUM Public Relations

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu