Brytyjsko-polska wymiana doświadczeń w zapobieganiu wykorzystywaniu seksualnego dzieci

Brytyjskie Centrum ds. zapobiegania wykorzystywaniu dzieci w Internecie (CEOP) – policyjna agenda zajmująca się ochroną nieletnich przed wykorzystywaniem seksualnym – prowadzi w tym tygodniu w Polsce specjalistyczne szkolenie w ramach wspieranego przez organizację Visa Europe programu obejmującego Europę Środkową i Europę Południowo-Wschodnią.

Celem czterodniowego szkolenia, prowadzonego w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie, jest upowszechnienie wiedzy o tym, jak zapobiegać wykorzystywaniu seksualnemu dzieci i młodzieży oraz pomoc w przygotowaniu organów ścigania oraz specjalistów w zakresie ochrony nieletnich do podjęcia walki z tym rodzajem przestępczości.

Jednym z punktów programu są trzydniowe warsztaty „Poufne dochodzenia internetowe”, które mają za cel przekazanie specjalistycznej wiedzy policjantom i prokuratorom zaangażowanym w działania w tym obszarze. Centrum CEOP, koordynujące działalność w zakresie poufnych dochodzeń internetowych na terenie Wielkiej Brytanii, dzieli się w trakcie warsztatów swoimi doświadczeniami w zakresie wielu stosowanych przez nie metod operacyjnych.

Na ostatni, czwarty dzień szkolenia, 17 czerwca br., zaplanowana została konferencja pod hasłem „W zmieniającym się świecie: Zagrożenia wobec dzieci i młodzieży w środowisku internetowym” z udziałem specjalistów w dziedzinie ochrony nieletnich z Wielkiej Brytanii oraz Polski.

Przedmiotem obrad są różne aspekty przestępczości na tle seksualnym wobec dzieci i młodzieży w Internecie, w tym m.in. już występujące oraz dopiero zarysowujące się tendencje w Polsce, internetowa ochrona nieletnich, zachowania sprawców przestępstw, aspekty finansowe wykorzystywania dzieci (temat przedstawiony przez organizację Visa Europe) oraz waga ustawodawstwa w zwalczaniu uwodzenia nieletnich w sieci.

W konferencji, której otwarcia dokonała Sangeeta Ahuja, Pierwszy Radca oraz Konsul Generalny w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie, udział biorą przedstawiciele policji, prokuratury, organizacji społecznych, administracji rządowej oraz firm.

Tim Gerrish, koordynator międzynarodowej sieci ochrony dzieci z ramienia centrum CEOP, powiedział: “Centrum CEOP wspiera dochodzenia w sprawach dotyczących seksualnego wykorzystywania dzieci, zarówno w kraju jak i za granicą. Systematycznie dzielimy się wiedzą o najnowszych technikach i działaniach operacyjnych ze specjalistami w tej dziedzinie, dzięki czemu możemy korzystać z wymiany doświadczeń oraz opracowywać skuteczne metody zwalczania tego rodzaju przestępczości.

Poufne dochodzenia internetowe to wąsko wyspecjalizowana dziedzina wymagająca stałego odświeżania i poszarzania posiadanej wiedzy i umiejętności. Warsztaty umożliwią uczestnikom zdobycie umiejętności zwiększających skuteczność organów ścigania w ochronie nieletnich.

Centrum CEOP wyraża serdeczne podziękowania organizacji Visa Europe za finansowe wsparcie tej ważnej inicjatywy”.

Małgorzata O’Shaughnessy, wiceprezes Visa Europe, dyrektor generalna odpowiedzialna za Polskę, Czechy i Słowację, powiedziała: „Ochrona młodych ludzi i zapewnienie im możliwości wniesienia pozytywnego wkładu w rozwój społeczeństwa jest dla organizacji Visa Europe sprawą o zasadniczym znaczeniu, zarówno pod względem podejmowania przemyślanych i kompetentnych decyzji w sprawach finansowych, jaki i bezpieczeństwa dokonywanych w internecie zakupów towarów i usług. Jeśli chodzi o używanie kart Visa przy próbach komercyjnego wykorzystania dzieci, nasze stanowisko jest jednoznaczne: nie pozwalamy na to. Takie stanowisko prezentujemy od dawna na całym świecie i stale je wspieramy regularnym monitorowaniem naszych własnych systemów oraz systemów naszych banków członkowskich”.

    źródło/autor: Visa Europe

    PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu