Asseco Business Solutions wprowadza nowe rozwiązania w rodzinie produktów faktor

  • by

Asseco Business Solutions, firma dostarczająca nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw, rozszerzyła swoją ofertę produktów rodziny Faktor o dwa nowe rozwiązania: Analysys Client oraz CRM Faktor. W ten sposób Asseco Business Solutions zamierza umocnić swoją pozycję lidera na rynku rozwiązań IT dla faktorów.

Do grona klientów korzystających z systemu Asseco Faktor należą już m.in. Pekao Faktoring, Raiffeisen Bank Polska, SEB Commercial Finance, Deutche Bank, BZ WBK Faktor czy Bank Millennium, odpowiadające łącznie za 45% rynku usług faktoringowych w Polsce. Systemy faktoringowe wdrożone przez Asseco Business Solutions w bankach obsługują ponad 70% rynku usług faktoringowych obsługiwanych przez banki.

Analysys Client to system klasy Business Inteligence, umożliwiający tworzenie szczegółowych, wieloaspektowych analiz. Dodatkowo system posiada unikalne wskaźniki pracochłonności i ryzyka umów faktoringowych. Dzięki temu pozwala na wielopoziomową analizę dochodowości umów, wieloaspektowe wspomaganie polityki ryzyka oraz analizę jakości umów i wierzytelności. System umożliwia również wczesne wykrycie ewentualnych ryzykownych zachowań faktorantów i kontrahentów, co zwiększa bezpieczeństwo działalności.

CRM Faktor to system dedykowany dla pracowników firmy faktoringowej, służący obsłudze procesów sprzedażowych. Dzięki tej aplikacji możliwe jest optymalne zarządzanie kontaktami z potencjalnymi klientami – system zachowuje historię kontaktów i ofert adresowanych do klientów, posiada pełną kartoteka rozpatrywanych klientów. Ważnym aspektem realizowanym przez CRM Faktor jest automatyzacja i kontrola procesu zakładania umów faktoringowych i obsługi wniosków factoringowych. System umożliwia także wprowadzenie mechanizmów standaryzujących pracę terenowej sieci sprzedaży, bieżącą kontrolę jej efektywności oraz systematyczną ewidencję i analizę informacji na temat potrzeb rynku oraz wymagań klientów.

Oprócz nowo wprowadzonych systemów Analysys Client oraz CRM Faktor, rodzina systemów Faktor Asseco Business Solutions obejmuje także takie produkty jak Faktor, Internet Faktor (WEB Portal) oraz Transfer Matching.

Faktor to system transakcyjny dedykowany dla pracowników firmy faktoringowej, odpowiedzialny za gromadzenie i przetwarzanie danych związanych z zawartymi umowami faktoringowymi oraz rozliczanie transakcji faktoringowych. Dzięki aplikacji Faktor zapewniona jest systematyzacja zarządzania wierzytelnościami, możliwe jest osiąganie przez firmę faktoringową wymiernych korzyści organizacyjnych, jak i z tytułu oferowanych usług. System zorientowany jest na automatyzowanie wykonywanych operacji, posiada rozbudowany moduł alarmów i powiadomień, przyspieszenie procesów transakcji faktoringowych, zapewnia wieloaspektowe raportowanie.

Internet Faktor (WEB Portal) to aplikacja działająca w trybie on-line, umożliwiająca bezpieczną wymianę danych pomiędzy faktorem i klientem poprzez internet i znacząco skraca czas przepływu informacji w procesie faktoringowym. System umożliwia rejestrowanie i przesyłanie faktur przez klientów z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie z wykorzystaniem wyłącznie przeglądarki internetowej. Internet Faktor (WEB Portal) posiada rozbudowany moduł raportów zapewniających kompleksową informację o wzajemnych rozliczeniach bez konieczności kontaktu z faktorem. Dzięki tej aplikacji, możliwe jest zastąpienie papierowego potwierdzania wierzytelności przez kontrahentów wersją elektroniczną. System Internet Faktor (WEB Portal) zapewnia bezpieczną rejestrację wniosków faktoringowych, podgląd szczegółów przelewów, rozliczeń i faktur kosztowych wystawionych przez faktora.

Transfer Matching to unikalny usługa automatycznego kojarzenia wierzytelności do spłat z przelewów przychodzących z bardzo wysokim stopniem skuteczności kojarzenia. Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest przyspieszenie procesów operacyjnych wynikających z automatyzacji kojarzenia spłat. Ponadto praktycznie eliminowane jest zaangażowania pracowników poprzez automatyzację spłat wierzytelności z przelewów rozpoznanych całkowicie. W znacznym stopniu minimalizowana jest pracochłonność poprzez automatyzację spłat wierzytelności z przelewów częściowo rozpoznanych lub autoryzację propozycji systemu przez użytkownika.

„Głównym zadaniem, jakie postawiliśmy sobie przy projektowaniu Asseco Faktor, było stworzenie programu umożliwiającego indywidualne dopasowanie sposobu rozliczeń do potrzeb każdego klienta – faktoranta. Jednocześnie naszym celem była pełna automatyzacja procesów handlowych, umożliwiająca ograniczenie kosztów ponoszonych zarówno przez firmę faktoringową, jak i jej klientów. Nasz system umożliwia także bardzo elastyczną komunikację (z możliwością wykorzystania internetu), oraz nadzór nad poprawnością transakcji. Wszystkie te parametry zadecydowały o tym, że system ten znalazł zwolenników wśród wielu znaczących instytucji faktoringowych działających na polskim rynku. Wierzymy, że nowo dodane rozwiązania – Analysys Client oraz CRM Faktor, będące odpowiedzią na potrzeby naszych klientów i wyznaczające nowe standardy na rynku usług dla faktorów, dodatkowo wzmocnią silną pozycję rynkową Asseco Business Solutions w tym zakresie”– powiedział Marcin Romaniuk Szef Działu Wdrożeń Systemów Faktoringowych Asseco Business Solutions S.A.

„Nowe rozwiązania rodziny Faktor to kolejne, po Asseco EBI Assistance, nowości produktowe Asseco Business Solutions wprowadzone na rynek w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Nowe rozwiązania bazują na naszym bogatym know how i dotychczas zdobytym przez nas doświadczeniu, które pozwoliło nam zdobyć pozycję lidera na rynkach zarówno na europejskim rynku rozwiązań mobilnych klasy SFA, jak i rynku usług dla faktorów. Jestem przekonany, że wprowadzenie nowych rozwiązań do naszej oferty dodatkowo wzmocni naszą rynkową pozycję w tym zakresie” – powiedział Piotr Masłowski Wiceprezes Zarządu Asseco Business Solutions S.A.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu