Nowy członek Rady Nadzorczej Alior Banku

Alior Bank informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku podjęło uchwałę o powołaniu dr Krzysztofa Rybińskiego do Rady Nadzorczej Alior Banku. Pan Krzysztof Rybiński zastąpił w Radzie Nadzorczej Pana Michała Panowicza.

Krzysztof Rybiński był w latach 2004-2008 wiceprezesem Narodowego Banku Polskiego. Pełnił funkcję wicegubernatora Banku Światowego reprezentującego Polskę oraz członka Komitetu Ekonomiczno-Finansowego Unii Europejskiej, z ramienia NBP. Sprawował także funkcję członka Komisji Nadzoru Finansowego, a wcześniej m.in. głównego ekonomisty w bankach BPH, BZ WBK i ING Bank.

W 1996 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim, a w 2009 roku habilitację z ekonomii w Szkole Głównej Handlowej, gdzie jest profesorem. Jest autorem i współautorem wielu publikacji o tematyce ekonomicznej i finansowej.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu