WDB S.A. miało 670 tys. złotych przychodów po pięciu miesiącach 2010 r.

WDB S.A. – jeden z liderów wśród brokerów ubezpieczeniowych na Dolnym Śląsku – wypracował 670 tysięcy zł przychodu za pierwsze pięć miesięcy br. Jest to o 50 tys. złotych więcej w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, a po wyłączeniu zanotowanych wtedy wydarzeń jednorazowych w wysokości ok. 80 tys. zł, przychody w 2010 roku są o 24% wyższe. W skali całego 2010 roku WDB S.A. spodziewa się przychodów na poziomie 2-2,5 mln zł.

W czerwcu br. WDB S.A. przeprowadzi prywatną emisję akcji o wartości ok. 1 mln zł, po której ma zamiar zadebiutować na rynku NewConnect.

„W roku ubiegłym nasze przychody wyniosły 620 tys. zł. Największy wzrost przychodu za pierwsze miesiące roku zanotowaliśmy w maju, kiedy to zawarliśmy gwarancje ubezpieczeniowe na kwotę ok. 80 tys. złotych. Zatem łatwo policzyć, iż bez nich nasz ubiegłoroczny przychód miałby wysokość około 540 tys. złotych. Gwarancje te nie są odnawialne w kolejnych latach, więc ten przychód można było nadgonić w roku 2010 tylko nową sprzedażą. Tym bardziej jesteśmy zadowoleni z tegorocznego poziomu przychodów, które intensywnie rosną.” – mówi Krzysztof Cichecki, Prezes Zarządu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

Spółka na koniec br. prognozuje wypracowanie od 2 do 2,5 mln złotych przychodu.

„Rok temu wypracowaliśmy przychód w wysokości blisko 1,5 mln zł i dodatni wynik finansowy. Obecny rok wg. naszych prognoz powinien przynieść do 2,5 mln zł przychodów. Sam zysk netto na koniec roku może wynieść nawet ok. 0,5 mln złotych.” – mówi Krzysztof Cichecki.

Kilka dni temu WDB informował o planach przeprowadzenia prywatnej emisji akcji, z której chce pozyskać około miliona złotych. Środki z emisji zostaną przeznaczone na rozbudowę zespołu profesjonalnych i doświadczonych handlowców i doradców z zakresu ubezpieczeń. Spółka ma w planach również akwizycje podobnych podmiotów. Emisja poprzedzi wejście WDB na rynek NewConnect. Uroczystość debiutu planowana jest na 30 lipca br., a więc nie odbędzie się w Warszawie, ale we Wrocławiu podczas corocznej konferencji NewConnect Convention.

25 maja br. WDB sp. z o.o. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego został przekształcony w spółkę akcyjną. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.050.000 zł. Składa się na niego 10.050.000 akcji po cenie nominalnej 10 gr. za sztukę. Większościowym akcjonariuszem został Mariusz Muszyński – założyciel WDB oraz Prezes Zarządu funduszu typu private equity Astoria Capital S.A. Oprócz niego 20% akcji posiada również Krzysztof Cichecki – Prezes Zarządu WDB.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu