Dulux z tytułem Marki Wysokiej Reputacji

Marka Dulux zdobyła tytuł Marki Wysokiej Reputacji w badaniu PremiumBrand. Dulux znalazł się wśród 10 najlepszych marek, wskazanych spośród wszystkich badanych. Dulux zdobył tytuł PremiumBrand również w roku ubiegłym.

Ocenę reputacji marki przeprowadzono na czterech wymiarach: („referencje”, „atmosfera medialna” ,„zaangażowanie społeczne”, „marka jako pracodawca”). Najlepiej wypadła „atmosfera medialna”. Istotne różnice w ocenie marki można zaobserwować na wskaźniku „referencje marki”. Osoby, które korzystały z produktów marki oceniają ją w tym aspekcie istotnie lepiej niż ogół badanych.

Znajomość marki Dulux jest dość duża. Zna ją ponad 77% badanych. Istotnie częściej znają ją osoby w wieku 35-44 lata, z wykształceniem wyższym, pracujące, o dochodach przekraczających 5000 zł na gospodarstwo domowe oraz zatrudnione na stanowiskach wysokiego szczebla.

Badanie PremiumBrand jest jedynym na polskim rynku, które w tak szeroki sposób bada reputację marek wśród konsumentów i firm w otoczeniu biznesowym. Projekt prowadzony jest od 2006 roku. Wybór reputacji jako problemu badawczego, wiąże się ze wzrostem wagi tego pojęcia w biznesie. Znaczenie reputacji rośnie wraz ze świadomością konsumenta, któremu nie wystarczają proste przekazy reklamowe, który oczekuje od marki głębszych wartości, takich jak etyka działań, szacunek do tradycji i wrażliwość ekologiczna.

Realizacja badania odbyła się na przełomie kwietnia i maja 2010 r. metodą CATI. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej osób w wieku 15+, N=502.

Organizatorem PremiumBrand jest agencja MMT Management. Realizację badania przeprowadził instytut badawczy MillwardBrown SMG/KRC, lider rynku badań marketingowych. Reputacja jako złożone socjologicznie zjawisko badana jest na podstawie specjalnej metodologii, opracowanej przez profesor psychologii i ekspert w dziedzinie zachowań konsumentów – prof. dr hab. Dominikę Maison.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu