Citi Handlowy partnerem Kongresu Kobiet Polskich

Citi Handlowy po raz drugi partnerem strategicznym Kongresu Kobiet. Pierwszy Kongres stanowił podsumowanie udziału kobiet w transformacji politycznej, gospodarczej i kulturowej Polski. W tym roku klientki Citi Handlowy, przedstawicielki nauki, organizacji pozarządowych, władz samorządowych oraz artystki dyskutować będą o aktualnych wyzwaniach kobiet.

W Drugim Kongresie Kobiet wezmą udział m.in. Sonia Wędrychowicz-Horbatowska, wiceprezes zarządu Citi Handlowy. Ogólnopolska konferencja „Kongres Kobiet Polskich” odbędzie się w Warszawie i potrwa od 18 do 19 czerwca.

Cieszę się, że Citi Handlowy oraz nasze klientki aktywnie włączają się w dyskusję na temat społecznych ról kobiet i mężczyzn. To świetna okazja, by z jednej strony zastanowić się nad tym jak role te ewoluują, ale przede wszystkim by zidentyfikować i wzmocnić mechanizmy wspierające równość kobiet i mężczyzn tak w polityce jak i w biznesie, powiedziała Sonia Wędrychowicz-Horbatowska, wiceprezes zarządu banku Citi Handlowy oraz członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet Polskich.

Podczas Drugiego Kongresu Kobiet uczestniczki przyjrzą się m.in. pozycji kobiet na rynku pracy oraz roli kobiet w biznesie. W raporcie z 2007 roku „Women Matter”, który opracowała firma McKinsey uznano, że „najlepsze wyniki” osiągają firmy, w których „kobiety są najsilniej reprezentowane w zarządzie lub na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla”. Autorzy raportu przyznali jednocześnie, że „w obecnym stanie rzeczy zmiany będą następować bardzo powoli”. Tymczasem Citi Handlowy jest na dobrej drodzy, by wykorzystać wysoki potencjał przywództwa zorientowanego na kobiety. Bank stwarza możliwości rozwoju i kariery bez względu na płeć. Kobiety w naszym banku są doceniane i promowane. Świadczą o tym statystyki – niemal 54 proc. stanowisk menedżerskich w banku obejmują właśnie kobiety. Kobiety stanowią też ponad 64 proc. wszystkich pracowników banku Citi Handlowy, dodała Sonia Wędrychowicz-Horbatowska.

W ogólnopolskiej konferencji „Kongres Kobiet Polskich”, która odbędzie się w najbliższy weekend w Warszawie, weźmie udział kilka tysięcy kobiet z całej Polski. O przyszłości kobiet rozmawiać będą m.in. przedstawicielki biznesu, polityki oraz nauki. Citi Handlowy jest partnerem strategicznym „Kongresu Kobiet Polskich”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu