KE chce wprowadzić ograniczenia przy odliczeniu VAT od samochodów

Komisja Europejska opublikowała projekt decyzji, której wydanie umożliwi polskiemu fiskusowi wprowadzenie dodatkowych ograniczeń przy odliczaniu podatku od towarów i usług od samochodów. Zdaniem KPP, gdyby zmiany weszły w życie, naruszałyby zasadę neutralności – jedną z podstawowych reguł dotyczących podatku od towarów i usług.

Opublikowany projekt decyzji jest konsekwencją wystąpienia przez Polskę z wnioskiem o udzielenie derogacji w tym zakresie. Wydanie decyzji w zaproponowanym przez KE kształcie skutkowałoby możliwością zmiany polskich przepisów tak, by w przypadku zakupu, nabycia, importu, dzierżawy i leasingu samochodów o dopuszczalnej ładowności powyżej pół tony i masie całkowitej do 3,5 tony ograniczyć prawo do odliczenia podatku naliczonego do 60% VAT, ale nie więcej niż 6 tys.zł.

– Gdyby takie zmiany weszły w życie, naruszałyby one zasadę neutralności – jedną z podstawowych reguł dotyczących podatku od towarów i usług – podkreśla ekspert KPP, Grzegorz Byszewski. Polega ona na pomniejszaniu podatku do zapłaty o podatek naliczony, wynikający z faktur VAT, dokumentujących nabycie przez podatnika towarów i usług na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. Brak możliwości pełnego korzystania z odliczenia stanowić będzie poważne obciążenie przedsiębiorców, szczególnie tych najmniejszych i opierających swój profil działalności na usługach związanych z transportem. Odbije się to niekorzystnie na ich kondycji finansowej oraz spowoduje wzrost cen świadczonych przez nich usług.

Poza tym częste zmiany zasad opodatkowania samochodów powodują nierynkowe zachowania ich nabywców, którzy decyzję kupna uzależniają od możliwości odliczenia VAT, przez co powodują fluktuację wysokości popytu na rynku samochodowym.

Zwracając uwagę na to, że ograniczenia odliczenia są odejściem od podstawowych zasad, którymi rządzą – a przynajmniej powinny rządzić się – podatki obrotowe. _ Apelujemy, by ustawodawca, kiedy nawet uzyska ku temu podstawę prawną, zaniechał wprowadzania przepisów ograniczających możliwość odliczania VAT od samochodów z kratką – mówi Byszewski.

Warto przypomnieć, że Konfederacja Pracodawców Polskich w procesie konsultacji społecznych projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, zgłosiła propozycje uregulowania tej sprawy w sposób jasny i czytelny, poprzez wprowadzenie możliwości pełnego odliczenia VAT od samochodów, które wykorzystywane są w działalności gospodarczej. Z punktu widzenia wielu firm samochód to narzędzie pracy tak samo ważne jak np. komputer, drukarka, czy frezarka. Proponowana zmiana umożliwi zniesienie istotnej bariery dla przedsiębiorców i umożliwi równe traktowanie wszystkich podmiotów, niezależnie od tego, co jest ich narzędziem pracy.

źródło/autor: Konfederacja Pracodawców Polskich

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu