FibroTest i FibroMax – nieinwazyjna alternatywa dla biopsji wątroby

Od niedawna polscy pacjenci mają możliwość skorzystania z innowacyjnego, nieinwazyjnego badania wątroby za pomocą testów FibroTest i Fibromax. Metoda opiera się na wykorzystaniu komputerowych algorytmów do analizy wyników kilku parametrów biochemicznych uzyskiwanych z jednej próbki krwi. Badania te są bezpieczniejszą i bardziej skuteczną alternatywą dla biopsji wątroby.

W diagnozowaniu chorób wątroby do niedawna biopsja była jedynym badaniem, które pozwalało ocenić stopień uszkodzenia tego narządu. Jednak ograniczenia biopsji, tj. inwazyjność metody, ryzyko powikłań, ryzyko błędu (do 25% zmienności interpretacyjnej biopsji) i zły stosunek pacjentów, stały się inspiracją do poszukiwań lepszego rozwiązania dla wielu grup naukowców na całym świecie.

Panel FibroTest składa się z dwóch badań określających stopień zwłóknienia wątroby (Staging) oraz aktywności zapalnej (Grading). FibroMax dodatkowo wskazuje poziom stłuszczenia oraz alkoholowego i niealkoholowego stanu zapalnego tego organu. Samo badanie jest nieskomplikowane – na podstawie zwykłej próbki krwi pobranej od pacjenta przeprowadzana jest analiza wybranych parametrów biochemicznych, które z kolei przetworzone przez opatentowany algorytm dają wynik końcowy testu.

Testy FibroTest-FibroMax po raz pierwszy pozwalają na wprowadzenie nowego standardu nieinwazyjnych badań diagnostycznych, które ze względu na swoją skuteczność i dokładność są realną alternatywą dla biopsji wątroby. Co więcej, umożliwiają diagnozę u pacjentów z przeciwwskazaniami do biopsji. Dzięki swojej prostocie i powtarzalności wyników są idealnym narzędziem nie tylko dla diagnostyki schorzenia – umożliwiają również kontrolę postępów leczenia bez konieczności hospitalizacji i poddawania się zabiegowi obarczonemu ryzykiem powikłań.

FibroTest i FibroMax zostały opracowane we Francji ponad siedem lat temu przez zespół naukowców pod kierunkiem prof. Terry’ego Poynarda; zyskały uznanie środowiska lekarskiego oraz pacjentów i są obecnie stosowane w niemal pięćdziesięciu krajach na całym świecie. Ich przydatność dla celów diagnostyki i leczenia chorób wątroby została zweryfikowana na dużej grupie pacjentów z WZW typu B i C oraz z infekcjami mieszanymi HCV/HIV, a także na specyficznych grupach pacjentów takich jak np. dzieci czy pacjenci po przeszczepie nerki. O przydatności i skuteczności testów może świadczyć fakt, że wykonano już ponad 400.000 badań tego typu.

Podczas XVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, który odbył się we wrześniu 2009 roku we Wrocławiu metoda została zaprezentowana polskiemu środowisku lekarskiemu. Wykłady o nieinwazyjnych testach do diagnostyki wątroby wygłosili wówczas Prof. dr n.med. Robert Flisiak oraz Doc. dr Włodzimierz Mazur.

Badania FibroTest i FibroMax można wykonać w wybranych placówkach ogólnopolskiej sieci laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA. Ich wykaz znajduje się na www.diag.pl.

źródło/autor: benhauer.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu