Ufamy kartom, ale gotówkę chcemy mieć w kieszeni

Z badań Instytutu Homo Homini przeprowadzonych na zlecenie Banku Zachodniego WBK wynika, że Polacy wciąż są bardzo zachowawczy korzystając z kart i choć uważają karty za najbezpieczniejszą formę płatności, to na wyjazdy zagraniczne ponad 70% z nas zabiera gotówkę. – Kartami albo płacimy w sklepach, albo pobieramy gotówkę z bankomatu. Wszelkie bardziej „wyrafinowane” formy są z braku wiedzy czy też z lęku przed utratą pieniędzy ogromnej większości „kartowych” Polaków obce – uważa prof. Janusz Czapiński. A przecież gdyby wszyscy Polacy świadomie korzystali z kart, to tylko dzięki funkcji Moneyback na poziomie 1%, w całym 2009 roku do ich kieszeni mogłoby wrócić 776 mln zł.

Według danych Narodowego Banku Polskiego, na koniec 2009 roku w obiegu znajdowało się 33,4 mln kart, a sumaryczna wartość wykonanych nimi transakcji wyniosła 77,6 mld zł. Tylko w ostatnim roku płaciliśmy kartami ponad 700 mln razy. – Polacy szybko otworzyli się na plastikowy pieniądz. Już nawet w najmniejszych punktach handlowych i usługowych, choćby w taksówkach, możemy płacić kartą – podkreśla prof. Janusz Czapiński.

Z przeprowadzonego na zlecenie Banku Zachodniego WBK badania wynika, że Polacy uważają karty za najbezpieczniejszą formę zapłaty – tak wskazało 32% respondentów. Jednocześnie trzech na czterech Polaków deklaruje, że nie boi się używać kart niezależnie od miejsca, w którym musi dokonać płatności. Około 60% ankietowanych deklaruje korzystanie z karty płatniczej co najmniej raz w tygodniu, a blisko co czwarty badany twierdzi, że korzysta z nich codziennie. Jednocześnie znaczna część badanych osób deklaruje gotowość do regulowania kartą nawet niewielkich należności – 34% dokonuje zakupów przy użyciu karty już od 20 zł.

69% respondentów odbywających podróże zagraniczne deklaruje, że podczas wyjazdów korzysta z kart płatniczych. Jednocześnie przytłaczająca większość badanych – aż 72% – i tak zabiera ze sobą gotówkę. Na wyjazdach zagranicznych karta jest najczęściej wykorzystywana do płacenia, rzadziej do podejmowania gotówki.

Jednym z elementów badania było ustalenie powodów, dla których Polacy nie do końca ufają kartom na wyjazdach wakacyjnych. Okazało się, że prawie 30% badanych w ogóle nie wie, że może korzystać ze swojej karty podczas wyjazdów zagranicznych. Jednocześnie niemal połowa respondentów niekorzystających z kart za granicą obawia się wysokich opłat. – Polacy nie zdają sobie sprawy, że czasy w których banki pobierały wysokie prowizje za wypłaty z bankomatów za granicą w większości przypadków dawno minęły – zaznacza Tomasz Geburczyk z Banku Zachodniego WBK. Respondenci obawiali się również o bezpieczeństwo zagranicznych transakcji, lub powoływali się na nieznajomość kursu wymiany.

Wiedza Polaków na temat korzyści, jakie można czerpać z faktu posiadania konta jest niewielka. Choć 42% ankietowanych twierdzi, że można zarabiać na posiadaniu konta, to wśród sposobów na to większość wymienia tradycyjne metody – lokaty i oprocentowanie środków. Jedynie 13% respondentów wskazuje na funkcję Moneyback. Nawet jeśli konto badanych posiada taką funkcję, ich wiedza na temat poziomu zwrotów z niej wynikających nie jest wysoka – 65% nie wie ile na niej zarabia.

– Wyniki niniejszych badań utwierdziły nas w przekonaniu, że wiedza Polaków na temat finansów jest wciąż niewystarczająca. – wyjaśnia Anna Karasińską z Instytutu HomoHomini. – Dlatego postanowiliśmy stworzyć krótkie i poręczne kompendium, które sprawi, że korzystanie z kart płatniczych nie będzie mieć dla Kowalskiego tajemnic – wyjaśnia Tomasz Geburczyk z Banku Zachodniego WBK. Przewodnik „Polak i jego finanse na wakacjach” w przystępny sposób tłumaczy jak krok po kroku przygotować się do wyjazdu oraz jak na wakacjach świadomie korzystać z kart i zarządzać prywatnymi finansami.

źródło/autor: Bank Zachodni WBK

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu