Prokom zwiększa zaangażowanie w Petrolinvest

Prokom Investments S.A. informuje, że w ramach podpisanej w 2007 roku umowy wsparcia strategicznego rozwoju Petrolinvest S.A., Prokom poprzez swoją spółkę zależną dofinansował Petrolinvest kwotą 50 mln PLN wykonując jednocześnie – częściowo – trójstronną umowę inwestycyjną zawartą przez Prokom, Petrolinvest oraz amerykańskie fundusze Kingsbrook Opportunities Master Fund i Iroquis Master Fund.

Wykonanie przez Prokom – jako strategicznego akcjonariusza Petrolinvestu – powyższej umowy jest kontynuacją wieloletniego procesu wspierania przez Prokom programu inwestycyjnego prowadzonego przez Petrolinvest w ramach koncesji poszukiwawczo-wydobywczych w Kazachstanie. Realizowany przez Petrolinvest program inwestycyjny zyskał również silne finansowe wsparcie ze strony Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, a także francuskiego koncernu naftowego Total, co potwierdza znaczący potencjał geologiczny posiadanych przez Petrolinvest koncesji naftowych.

Ponadto na najbliższym NWZA Petrolinvest – zwołanym na wniosek Prokomu na dzień 25 czerwca 2010 roku – skład Rady Nadzorczej spółki ma być rozszerzony o dwóch wiceprezesów zarządu Prokomu: Andre Sparka oraz Rafała Juszczaka. Obaj posiadają bardzo bogate doświadczenie w pracy w międzynarodowych instytucjach finansowych i zarządzania złożonymi przedsięwzięciami biznesowymi. Ich doświadczenie i kompetencje będą dla Petrolinvest niezmiernie przydatne w realizowanej strategii rozwoju.

źródło/autor: Prokom Investments

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu