PROFARM PS rozwija system IT w oparciu o QAD Enterprise Applications

PROFARM PS Sp. z o.o. została powołana do życia w 1989 roku. Jest znaczącym na polskim rynku dystrybutorem leków specjalizującym się przede wszystkim w dostawach produktów leczniczych do szpitali i hurtowni farmaceutycznych. Dynamiczny rozwój firmy oraz wymagana przez dostawców tej branży walidacja systemu informatycznego spowodowały rozpoczęcie wdrożenia na bazie QAD Enterprise Applications, nowego systemu firmy QAD. Zakończenie projektu planowane jest na koniec 2010 roku.

– Nasz poprzedni system IT rozbudowywany był przez wiele lat więc jego walidacja byłaby bardzo trudnym przedsięwzięciem. Dlatego zdecydowaliśmy się na nowy projekt wdrożenia i walidowania nowego systemu, tego samego dostawcy jakim jest QAD – powiedział Piotr Stęczniewski, Zastępca Dyrektora Generalnego PROFARM PS.

Walidacja w branży farmaceutycznej ma na celu potwierdzenie i udokumentowanie zgodnie z zasadami GMP i GDP (Dobrych Praktyk Wytwarzania i Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych), że procedury, procesy, urządzenia, czynności i systemy rzeczywiście prowadzą do zaplanowanych wyników określonych w specyfikacjach funkcjonalnych, projektowych oraz wymagań użytkownika.

– Rozmawialiśmy z kilkoma dostawcami, ostatecznie ponownie zdecydowaliśmy się na rozwiązania QAD, gdyż z jednej strony współpracujemy ze sobą od lat i jesteśmy z tej współpracy zadowoleni, z drugiej strony zależało nam na tym, aby przenoszenie danych było bezpieczne i efektywne – dodał – Piotr Stęczniewski.

Obecnie w coraz bardziej dynamicznym środowisku rynkowym firma potrzebuje większej ilości, bardziej szczegółowych raportów i analiz. Nowa wersja pakietu dostarcza mapy procesów i funkcjonalności dedykowane poszczególnym branżom m.in. farmaceutycznej. Dodatkowo wdrażany system obejmie także planowanie transportu, które do tej pory było wykonywane poza głównym systemem. Generalnie więc system QAD wspiera firmę w takich obszarach jak: szeroko rozumiana gospodarka magazynowa, finanse, księgowość i wspomniane planowanie transportu.

Rozwój PROFARM PS wiąże się z dużą ilością nowych dostawców, co spowodowane jest między innymi powrotem firmy na rynek szczepionek i pozyskaniem nowych rynków zbytu.

– Dokonaliśmy zasadniczej analizy naszej działalności, która pozwoliła nam zweryfikować dotychczasowe portfolio produktów i rozszerzyć je o nowe elementy. Przeanalizowaliśmy także nasze dotychczasowe umowy z dostawcami, zawarliśmy nowe. W zeszłym roku dzięki tym działaniom osiągnęliśmy 30% wzrostu sprzedaży, w tym roku planujemy kolejne 20% – powiedział Piotr Stęczniewski.

Obecnie PROFARM PS jest dystrybutorem na rynek polski produktów leczniczych między innymi takich firm, jak: AstraZeneca, MSD, Abbott, Pfizer, Baxter czy Ipsen International.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu