70 000 plantatorów tytoniu w Europie może stracić pracę w wyniku nowych wytycznych WHO

Europejscy plantatorzy tytoniu znajdują się obecnie w trudnej sytuacji ekonomicznej z powodu ograniczenia dotacji unijnych w wyniku reformy Wspólnej Polityki Rolnej.

W tej sytuacji nowa propozycja WHO, o ile zostanie przyjęta przez sygnatariuszy Ramowej Konwencji Kontroli Rynku Wyrobów Tytoniowych (Frameweork Convention on Tobacco Control), może doprowadzić do wyeliminowania z rynku papierosów zawierających tradycyjne mieszanki tytoniu typu Burley lub Oriental, które stanowią większość europejskiej produkcji tytoniu. Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia mogą okazać się zabójczym ciosem dla 70 000 plantatorów w Europie, którzy je uprawiają.

Grupa robocza powołana przez WHO w celu opracowania wytycznych odnośnie 9 i 10 artykułu Ramowej Konwencji Kontroli Rynku Wyrobów Tytoniowych właśnie ogłosiła swoje propozycje. Będą one omawiane 16 czerwca 2010 r. w czasie spotkania przedstawicieli resortów zdrowia państw członkowskich Unii Europejskiej, które ma na celu wypracowanie wspólnego stanowiska przed Konferencją Stron Ramowej Konwencji Kontroli Rynku Wyrobów Tytoniowych, która odbędzie się w listopadzie 2010 r. Jednym z zaleceń WHO jest „całkowity zakaz lub ograniczenie wykorzystania określonych składników w papierosach”. Przyjęcie tych rekomendacji może doprowadzić do zamknięcia wielu plantacji tytoniu w Europie.

Do produkcji papierosów zawierających tradycyjne mieszanki tytoniu wykorzystuje się tytonie typu Burley i Oriental, które stanowią 55% tytoniu wytwarzanego w Europie. Ten najbardziej popularny rodzaj papierosów w Europie zostanie praktyczny wyeliminowany z rynku, o ile nowe rekomendacje WHO zostaną wprowadzone w życie.

Według UNITAB (Międzynarodowe Stowarzyszenie Plantatorów Tytoniu), propozycje Światowej Organizacji Zdrowia doprowadzą do likwidacji wielu tysięcy miejsc pracy na plantacjach tytoniu w najuboższych regionach Europy, a równocześnie nie będą miały żadnego wpływu na zdrowie społeczeństwa. Wybrane kraje, takie jak Francja, Stany Zjednoczone czy Australia wprowadziły już odpowiednie przepisy wykonawcze w celu zakazu wykorzystywania składników o owocowym posmaku (winogrona, wiśnie, brzoskwinie, skórki od bananów), które są szczególnie atrakcyjne dla najmłodszych użytkowników.

UNITAB wzywa rządy państw członkowskich Unii Europejskiej do odrzucenia zaleceń grupy roboczej WHO i przyjęcia zdroworozsądkowego podejścia do tej propozycji w celu ochrony przyszłości plantatorów tytoniu w Europie.

UNITAB to Międzynarodowe Stowarzyszenie Plantatorów Tytoniu, które skupia prawie 85 000 plantatorów tytoniu w całej Europie.

Informacje na temat plantacji tytoniu w Polsce

  • Około 60 000 osób żyje z uprawy tytoniu (łącznie z pracownikami sezonowymi)
  • W Polsce istnieje 14 000 plantacji tytoniu; są to głównie małe, rodzinne farmy i w większości przypadków uprawa tytoniu stanowi dla nich jedyne źródło dochodu
  • Tytoń jest uprawiany głównie w najsłabiej rozwiniętych regionach Polski, których część została również dotknięta przez ostatnią powódź. 40% tytoniu uprawianego w Polsce stanowi Burley.
  • Polska jest drugim po Włoszech krajem członkowskim Unii Europejskiej pod względem uprawy tytoniu.
  • Całkowity roczny plon: 41,5 miliona kg
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu