Przejdź do treści

Leasingobiorcy chętnie korzystają z darmowego ubezpieczenia assistance

Dobre pakiety ubezpieczenia to jedna z ciekawszych usług dodatkowych, które firmy leasingowe mogą zaoferować swoim klientom. Mając to na uwadze, BZ WBK Leasing przedłuża do 30 września swoją ofertę promocyjną „Assistance gratis” dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się na leasing samochodu i otworzą rachunek firmowy w BZ WBK.

Już od dłuższego czasu obserwujemy rosnące zainteresowanie klientów oferowanymi przez nas produktami ubezpieczeniowymi. Przyczyna jest prosta: dzięki stałej współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi jesteśmy w stanie zapewnić korzystne ceny i szerokie zakresy ochrony. Poza tym zakup polisy przy umowie leasingowej jest bardzo wygodny – mówi Daniel Mrozek, odpowiedzialny w BZ WBK Leasing za rozwój oferty produktowej.

BZ WBK Leasing Assistance zapewnia pomoc w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń w trakcie podróży np. stłuczki, wypadku lub awarii samochodu. Leasingobiorcy mogą liczyć m.in. na holowanie pojazdu do autoryzowanego punktu obsługi lub specjalistycznego warsztatu, nocleg dla kierowcy i pasażerów oraz samochód zastępczy.

Aby otrzymać assistance gratis, wystarczy podpisać w okresie trwania kampanii promocyjnej umowę leasingu samochodu osobowego lub ciężarowego o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony i w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych podpisać w dowolnym oddziale Banku Zachodniego WBK umowę rachunku bieżącego prowadzonego w złotych.

Poza ubezpieczeniami komunikacyjnymi i majątkowymi przygotowywanymi we współpracy z PZU i Ergo Hestia, w Spółkach Leasingowych BZ WBK dostępne są też np. ubezpieczenie ochrony prawnej, gwarantujące pomoc w dochodzeniu roszczeń w przypadku kolizji lub szkody całkowitej (Concordia Polska TUW), oraz specjalny program Bezpieczna Rata, zapewniający spłatę rat leasingu np. w przypadku utraty zdrowia (TUnŻ Cardif Polska).