Internet Banking Monitor 2010 – Internetowym wciąż po drodze do oddziału

Prawie 75 proc. posiadaczy kont internetowych odwiedza w dalszym ciągu placówki banków. Natomiast niespełna 20 proc. z nich deklaruje, że codziennie loguje się na swój rachunek – wynika z najnowszego raportu z piątej już edycji badania Internet Banking Monitor 2010 przygotowanego przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia.

Prawie 75 proc. posiadaczy kont internetowych wciąż odwiedza placówki banków. Najczęstszymi powodami ich wizyt są wpłaty i wypłaty gotówki. Co ciekawe, na przestrzeni lat nie zmieniają się zwyczaje respondentów związane z częstością logowania na konta internetowe. Codzienne logowanie deklaruje prawie co piąty badany. Niespełna co trzeci robi to trzy razy w tygodniu.

Najważniejszymi czynnikami branymi pod uwagę przy wyborze banku oferującego konto z dostępem przez Internet są dla respondentów: wysokość opłat za przelewy, bezpieczeństwo powierzonych bankowi środków, wysokość opłat za prowadzenie rachunku oraz zakres operacji możliwych do wykonania.

Respondenci deklarują, że najczęściej wykorzystywaną przez nich usługą bankową jest przelew. Korzystają z niej prawie wszyscy posiadacze kont internetowych. Połowa badanych używa również rachunku oszczędnościowego.

Najwięcej badanych, którzy obecnie nie korzystają z takich usług, wyraziło zainteresowanie możliwością doładowania telefonu i założeniem rachunku oszczędnościowego za pośrednictwem Internetu.

Liderem na rynku bankowości internetowej pozostaje nadal mBank. Jest to najlepiej znany bank (mimo zauważalnego spadku wskaźnika spontanicznej znajomości w bieżącej fali), posiadający najwyższy udział klientów oraz najlepiej przez nich oceniany. W obszarze znajomości banków pozycję swoją zdecydowanie umocnił bank PKO BP. Wysoką rozpoznawalność na rynku bankowości internetowej – podobnie jak w poprzedniej edycji badania – posiadają również ING Bank Śląski, Pekao S.A. oraz BZ WBK. Swoją pozycję zaznaczył również wciąż nowy na rynku – Alior Bank. źródło/autor: ARC Rynek i Opinia

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu