Xevin Investments sprzedał udziały w agencji Autentika

Fundusz venture capital Xevin Investments specjalizujący się w nowych technologiach wyszedł z jednej ze swoich inwestycji. Od sierpnia 2008 roku pełnił rolę partnera strategicznego agencji Autentika świadczącej wyspecjalizowane usługi w zakresie wykorzystywania nowych mediów oraz technologii w biznesie.

– Przez niespełna dwa lata fundusz wspierał spółkę w działaniach strategicznych, w tym m. in. w dziedzinie inwestycji w projekty internetowe, tworzeniu długoterminowych relacji z klientami oraz pozyskiwaniu środków unijnych na rozwój – mówi Marek Rusiecki, jeden ze współwłaścicieli Xevin Investments. Dzięki konsekwentnej realizacji założeń współpracy, w krótkim czasie osiągnięliśmy wszystkie cele. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze stopy zwrotu z inwestycji.

Autentika odniosła duże sukcesy na rynku. Jednym z największych jest poszerzenie profilu działalności i zaawansowane przygotowania do uruchomienia admatik.pl – sieci automatyzującej proces publikacji reklamy internetowej, która daje użytkownikom możliwość bezpośredniego wyboru potencjalnych partnerów do współpracy. Kolejnym osiągnięciem jest uzyskanie znacznego dofinansowania projektu przez fundusze Unii Europejskiej.

– Współpraca z Xevin Investments umożliwiła nam odważniejsze i bezpieczniejsze inwestycje w agencję, ale przede wszystkim zapewniła wysokiej jakości doradztwo oparte o wieloletnie doświadczenie twórców funduszu – mówi Michał Samojlik, właściciel Autentiki. Agencja jest w dobrej kondycji, planuje kolejne przedsięwzięcia i ma otwarte możliwości rozwoju. Po zakończeniu przez Xevin Investments fazy exit z inwestycji, z przekonaniem mogę powiedzieć, że współpraca z funduszem była dla nas bardzo owocna.

Decyzja o wyjściu z inwestycji była naturalną konsekwencją założeń partnerstwa strategicznego sprzed dwóch lat. Obie strony zdecydowały, że najlepszym rozwiązaniem dla dalszego rozwoju projektów Autentiki i zachowanie ciągłości realizacji celów będzie wykup menadżerski (MBO) udziałów przez założyciela Autentiki z odpowiednią stopą zwrotu dla funduszu. Spółka jest w tej chwili w 100 proc. zarządzana przez właściciela, Michała Samojlika, Prezesa Zarządu Autentika Sp. z o.o., który tym samym ponownie podejmuje pełną odpowiedzialność za dalszy rozwój firmy i kierunki jej ekspansji w przyszłości.

– Autentika to pierwsza inwestycja, z której wyszliśmy. Osiągnęliśmy satysfakcjonujące obie strony efekty. Inwestując w młode spółki internetowe o dużym potencjale rozwoju angażujemy cały nasz kapitał intelektualny oraz finansowy, aby zbudować i rozwinąć dobrze funkcjonujące spółki, które będą w stanie samodzielnie i stabilnie działać na rynku polskim, a także świadczyć usługi w globalnej sieci – o celach działań Xevin Investments mówi Krzysztof Golonka, Prezes Zarządu funduszu.

Potwierdzeniem założeń działalności Xevin Investments jest jedna z ostatnich inwestycji funduszu – zakup udziałów w spółce Red Sky w listopadzie 2009 roku.

Red Sky jest właścicielem Grupy Wyszukiwarek Multimediów FilesTube.com. FilesTube.com plasuje się obecnie na 96 pozycji największych portali na świecie według zestawienia Google Ad Planner i jest odwiedzana miesięcznie przez 23 mln ludzi z całego świata.

Fundusz Xevin Investments w swoim portfelu posiada również udziały w: Ad-vice Sp. z o.o., Cube Group SA, 8fish Sp. z o.o., Interactive Research Center Sp. z o.o., iSecure Sp. z o.o. oraz Transdata Sp. z o.o.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu