Udany debiut Komfort-Klima S.A.

Komfort-Klima S.A. – spółka wyspecjalizowana w świadczeniu usług instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i sanitarnych – zadebiutowała na rynku NewConnect. Na otwarciu cena notowań wzrosła o 8% do 1.08 zł za akcję, wobec ceny emisyjnej która wynosiła złotówkę za akcję.

Na przełomie kwietnia i maja br. Komfort-Klima S.A. przeprowadziła prywatną emisję akcji, z której pozyskała 1 mln złotych. Środki z emisji zostaną przeznaczone na rozbudowę sieci placówek oraz wzbogacenie wachlarza oferowanych usług.

„Debiut na rynku NewConnect traktujemy jako istotny punkt w długotrwałym procesie budowy relacji z rynkiem, co będziemy kontynuować zarówno na płaszczyźnie rzetelnej komunikacji jak i w sferze budowy wartości akcji dla inwestorów. Ponadto, dzięki pozyskanym środkom poczynimy inwestycje w budowę nowych placówek, co przełoży się zwiększenie mocy produkcyjnych. Z punktu widzenia stale rosnącego rynku oraz dyrektyw unijnych w zakresie modernizacji instalacji wentylacyjnych liczymy, że te inwestycje powinny znacząco wpłynąć na poprawę rentowności już w drugiej połowie br.” – tłumaczy Robert Kopeć, Prezes Zarządu Komfort – Klima S.A.

Historia Komfort-Klima S.A. sięga 1999 roku. Obecnie spółka posiada biura we Wrocławiu i Katowicach. Odbiorcami usług są głównie firmy oraz instytucje, m.in.: hotele, biura, apartamentowce oraz obiekty handlowe i przemysłowe.

„Nasz model biznesowy obejmuje nie tylko działania montażowe oraz instalacyjne ale także cały szereg usług konserwacyjnych. W związku z tym planujemy zakupić m.in. specjalne roboty samobieżne, które pozwalają na czyszczenie kanałów specjalną nieinwazyjną metodą, zgodną z dyrektywami unijnymi. Taka specjalizacja pozwoli nam m.in. na realizowanie usług w niszy rynkowej, a tym samym wpłynie na wzrost dynamiki budowania portfela zleceń.”- tłumaczy Robert Kopeć, Prezes Zarządu Komfort-Klima S.A.

Spółka za 2009 r. osiągnęła przychód w wysokości 4 mln zł, wypracowała także dodatni zysk netto oraz zysk z działalności operacyjnej.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu