Sukces emisji GPF CAUSA S.A. Spółka pozyskała prawie 1 mln zł Redukcja zapisów przekroczyła 77%

Notowana na NewConnect spółka Grupa Prawno-Finansowa Causa S.A. zakończyła sukcesem emisję akcji z prawem poboru serii F. W jej ramach wrocławska spółka pozyskała ponad 979 tys. zł, tj. 100% środków, które planowała. Emisja cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów. Redukcja w ramach zapisów dodatkowych sięgnęła 77,08%.

Na przełomie maja i czerwca br. GPF Causa S.A. zaproponowała inwestorom do 48 956 665 nowych akcji serii F, po cenie emisyjnej wynoszącej 2 grosze za akcję. Do objęcia jednego waloru uprawniały 2 prawa poboru. Zapisy na akcje trwały pomiędzy 11 maja a 4 czerwca br.

Na podstawie praw poboru złożono 126 zapisów podstawowych na 21.779.286 akcji. Równocześnie złożono 79 instrukcji dotyczacych zapisów dodatkowych opiewających łącznie na 118.550.926 akcji.

– „Bardzo cieszy nas zaufanie jakim obdarzyli nas inwestorzy. Zgodnie z zapowiedziami pozyskane środki przeznaczymy na rozwój sprzedaży oferowanych usług. Będzie to miało przełożenie na wzrost przychodów Spółki. Już dziś widzimy znacznie większe zainteresowanie naszymi usługami. Przykładem jest podpisana niedawno umowa z dużą wrocławską spółką deweloperską na świadczenie usługi konsultingowej w przedmiocie doradztwa inwestycyjnego, strategicznego i prawnego w procesie pozyskania inwestora. Takich kontraktów spodziewamy się w najbliższym czasie więcej. Planujemy też uruchomienie oddziału w Warszawie we współpracy z partnerem biznesowym. ” – mówi Piotr Szalbierz, Prezes Zarządu GPF CAUSA S.A.

W 2009 roku CAUSA osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 1,1 mln zł, zaś starta wyniosła 455 tys. zł netto. Spółka prognozuje, że za obecny rok uzyska 1,74 mln zł przychodów i wypracuje 600 tys. zł zysku netto.

– „Prognozy zostały skonstruowane w bardzo konserwatywny sposób. To oznacza, że wraz z rozwojem sytuacji i upływem czasu możemy je skorygować w górę. Przychody na poziomie 1,74 mln zł są realne do osiągnięcia, ponieważ rynek, w którym działamy jest obiecujący i szybko rośnie.” – tłumaczy Piotr Szalbierz, Prezes Zarządu GPF CAUSA S.A.

źródło/autor: Grupa Prawno-Finansowa CAUSA

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu