Konfederacja z satysfakcją przyjmuje wybór prof. Marka Belki na Prezesa NBP

Konfederacja Pracodawców Polskich bardzo pozytywnie ocenia wybór prof. Marka Belki na stanowisko Prezesa Narodowego Banku Polskiego. – Prezesura ta nie będzie miała charakteru politycznego i stworzy szansę na to, aby Prezes NBP wreszcie nie był wykonawcą politycznych poleceń któregokolwiek z ugrupowań. Polityka monetarna państwa jest obszarem tak ważnym, że nie powinno być tu miejsca na jakiekolwiek polityczne przepychanki – uważa Andrzej Malinowski, Prezydent KPP.

Zdaniem Konfederacji prof. Belka posiada potrzebną do wykonywania funkcji Prezesa NBP wiedzę i doświadczenie. Przypomnijmy, że był ministrem finansów w rządzie Leszka Millera, Prezesem Rady Ministrów, szefem koalicyjnej Rady Koordynacji Międzynarodowej w Iraku oraz Dyrektorem Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Jest także rozpoznawalny i dobrze oceniany w tzw. międzynarodowych kręgach finansowych.

– Marek Belka ma doświadczenie, rozległą wiedzę, odpowiednią praktykę akademicką oraz zdolności menedżerskie. To niezbędne cechy w zarządzaniu tak istotną instytucją, jaką jest NBP – mówi Andrzej Malinowski, Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich.

Jako szef rządu potrafił podejmować decyzję niepopularne politycznie (np. wdrożenie tzw. planu Hausnera), a konieczne z punktu widzenia finansów państwa. Mało który z uczestników polskiego życia publicznego byłby zdolny do głoszenia tylu prawdziwych, a jednocześnie z punktu widzenia politycznego niepopularnych twierdzeń. Tego typu umiejętności są niezbędne także na stanowisku Prezesa NBP, który musi dbać przede wszystkim o interesy kraju, a nie słupki poparcia.

Zdaniem Konfederacji wybór prof. Marka Belki na Prezesa NBP daje szansę na stabilną politykę monetarną kraju. Jest ona niezbędna zarówno z punktu widzenia powrotu Polski na stabilną ścieżkę wzrostu gospodarczego, jak i perspektywę integracji ze strefą euro. Jednocześnie możemy być pewni, że objęcie fotela Prezesa NBP przez prof. Marka Belkę zostanie pozytywnie przyjęte przez międzynarodową finansjerę oraz rynki finansowe w kraju.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu