Brokerzy ubezpieczeniowi wybierają się na rynek NewConnect

WDB S.A. – jeden z liderów wśród brokerów ubezpieczeniowych na Dolnym Śląsku – rozpoczął procedurę przygotowującą go do wejścia na rynek NewConnect. Debiut Spółki planowany jest na 30 lipca br., podczas corocznej uroczystości NewConnect Convention. Wejście na rynek alternatywny GPW poprzedzi emisja akcji, z której Spółka zamierza pozyskać ok. 1 mln złotych. Funkcję oferującego pełnić będzie Wrocławski Dom Maklerski S.A.

Środki z emisji zostaną przeznaczone na rozbudowę zespołu profesjonalnych i doświadczonych doradców z zakresu ubezpieczeń. Spółka ma w planach również przejęcia podobnych podmiotów.

– „Proces przekształcenia w spółkę akcyjną jest już za nami. Najbliższa przyszłość to wejście na rynek NewConnect. Przedtem przeprowadzimy emisję akcji, z której planujemy pozyskać ok. 1 mln złotych. Jesteśmy zdania, że nasza oferta okaże się ciekawa dla Inwestorów przede wszystkim, dlatego iż wartość rynku brokerskiego stale rośnie, w 2009 r. wśród 8 największych brokerów był to wzrost o ok. 12 procent.” – mówi Krzysztof Cichecki, Prezes Zarządu WDB S.A.

„Środki, które pozyskamy dzięki Inwestorom wydatkujemy przede wszystkim na rozbudowę struktury sprzedaży zgranego, doświadczonego i profesjonalnego zespołu doradczego. Myślimy także o rozwoju poprzez fuzje i przejęcia” – dodaje Cichecki.

– „Nasza spółka w ubiegłym roku wypracowała przychód w wysokości blisko 1,5 mln zł i dodatni wynik finansowy. W 2010 r. planujemy wypracowanie 2-2,5 mln zł przychodów i ok. 0,5 mln zł zysku netto. Rok 2011 powinien zachować dynamikę wzrostu” – mówi Cichecki.

– „W pierwszym kwartale 2010 r. osiągnęliśmy przychód około 350 tys. zł tj. o około 12% wyższy niż w analogicznym okresie 2009. Należy pamiętać, że jak co roku jest to związane ze specyfiką rynku ubezpieczeń korporacyjnych. Ponieważ historycznie ciągle występuje w ubezpieczeniach pewna sezonowość, to zazwyczaj czwarty kwartał roku jest najlepszy i nie tylko wyrównuje on ewentualne straty z poprzednich kwartałów, ale także wypracowuje największe zyski.” – tłumaczy Krzysztof Cichecki, Prezes Zarządu WDB S.A.

25 maja br. WDB sp. z o.o. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego został przekształcony w spółkę akcyjną. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.050.000 zł. Składa się na niego 10.050.000 akcji po cenie nominalnej 10 gr. za sztukę. Większościowym akcjonariuszem został Mariusz Muszyński – założyciel WDB oraz Prezes Zarządu funduszu typu private equity Astoria Capital S.A. Oprócz niego 20% akcji posiada również Krzysztof Cichecki – Prezes Zarządu WDB.

źródło/autor: WDB

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu