Jedyna w tym roku szansa na dofinansowanie wdrożenia B2B

Jesienią odbędzie się jedyny w tym roku nabór wniosków do Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”. Czasu na przygotowania pozostało zatem już niewiele, tym bardziej, że w międzyczasie MRR ma zmienić zasady przyznawania dofinansowań.

Celem Działania 8.2 jest wspieranie projektów mających na celu rozpoczęcie lub rozwój współpracy biznesowej realizowanej w formie elektronicznej. Dotyczy to szczególnie wdrażania nowych systemów B2B oraz integracji narzędzi informatycznych przedsiębiorstw. O ile w zeszłym roku odbyły się aż trzy nabory wniosków, to w tym odbędzie się tylko jeden. Potrwa od 29 października do 30 listopada.

Działanie 8.2 przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Firma chcąca pozyskać dofinansowanie musi współpracować z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorstwami, które albo już posiadają systemy informatyczne, albo będą je wdrażać równolegle z wnioskodawcą po to, aby je następnie zintegrować.

– Przykładem popularnych rozwiązań B2B są np. internetowe platformy zamówień – mówi Sebastian Błaszkiewicz, dyrektor handlowy Empathy, firmy tworzącej systemy B2B – w ramach platformy odbywa się cały proces realizacji zamówień, od jego złożenia, po ostateczne rozliczenie.

UE wspiera wdrażanie systemów B2B ze względu na ich pozytywny wpływ na wzrost efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Tego typu rozwiązania automatyzują komunikację handlową, usprawniają procesy biznesowe i dają nowe możliwości koordynacji działań między przedsiębiorstwami.

– Unijna pomoc ma formę refundacji części zainwestowanych w projekt pieniędzy – wyjaśnia Małgorzata Gerwel, specjalista Działu Usług Doradczych spółki Infor Training – jej wartość waha się od 25 do 85 procent tzw. wydatków kwalifikowanych.

Przedsiębiorstwa zainteresowane Działaniem 8.2 powinny już teraz rozpocząć przygotowania do konkursu. Co prawda przygotowanie wniosku z pomocą specjalistów zajmuje około miesiąca, ale tylko przy założeniu, że wnioskodawca dobrze przemyślał projekt.

– Przygotowania warto więc zacząć od analizy własnej firmy i jej powiązań z partnerami handlowymi – radzi Sebastian Błaszkiewicz z Empathy – celem takiej analizy jest przede wszystkim identyfikacja procesów mogących ulec usprawnieniu dzięki rozwiązaniom IT.

Potencjalni wnioskodawcy powinni wziąć pod uwagę, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego planuje zmiany, które najprawdopodobniej wejdą w życie jeszcze przed najbliższym naborem. Najistotniejsza z nich, niestety niekorzystna dla przedsiębiorców, to brak refundacji wynagrodzeń. Do tej pory możliwe było otrzymanie dofinansowania w wysokości 85% kosztów pracy np. kierownika projektu zatrudnionego po stronie Wnioskodawcy. Teraz takiej możliwości już nie będzie.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu