Spółka zależna LST CAPITAL S.A. kupuje technologię i wchodzi w sektor ogrodniczy

Sunshine Garden S.A. – spółka zależna notowanego na rynku głównym GPW wehikułu private equity LST CAPITAL S.A. – nabyła za 100 tys. zł prawa do technologii wytwarzania agrospieków nawozowych, czyli nawozów o przedłużonym działaniu. LST CAPITAL posiada w Sunshine Garden SA 60% akcji i głosów i udział ten będzie się zwiększał. LST CAPITAL planuje budowę zakładu produkcyjnego nawozów o przedłużonym działaniu czyli agrospieków, zlokalizowanego w Powiecie Żarskim, w taki sposób, aby jeszcze w 2011 roku rozpoczęła się produkcja tego supernowoczesnego kompozytu. Oczekuje się, że w ciągu kilku lat Sunshine Garden SA zdobędzie przynajmniej 10 do 20% polskiego rynku nawozów ogrodniczych, wartego aktualnie około 400 mln zł.

– „Jeszcze w 2006 roku wartość sektora ogrodnictwa, w który wchodzimy, była oceniana na 2 mld zł, dziś to już 2,7 mld zł, a prognozowany wzrost tego sektora w okresie do roku 2013 wynosi 5% rocznie. Wartość samego rynku nawozów ogrodniczych oceniana jest aktualnie na 400 mln zł i jest to najszybciej rosnąca kategoria produktów na rynku ogrodniczym. Dzięki nabyciu technologii agrospieków nawozowych, wchodzimy na ten rynek z najbardziej obiecującym produktem od kilku a nawet kilkunastu lat. Obecnie nie ma na rynku polskim ani europejskim porównywalnego produktu. Oferta zagranicznej i polskiej konkurencji obejmuje nawozy o działaniu do 1 roku. My zaoferujemy nawozy o działaniu od 2 do 4 a może nawet 5 lat. Na bazie zakupionej technologii Sunshine Garden po kilku latach może zdobyć nawet kilkanaście % tego rynku, lokując się w jego najbardziej rentownej części. Rentowność tego produktu jest bardzo wysoka. Jako porównanie niech posłuży fakt, iż nawóz rolniczy kosztuje poniżej 1 zł za kilogram, a nawozy o działaniu do 1 roku, oferowane niemal wyłącznie przez firmy zagraniczne, kosztują nawet 25 zł za 1 kg. My, choć nie mamy jeszcze kalkulacji, będziemy znacznie tańsi, i równocześnie lepsi” – mówi Dariusz Janus, Prezes Zarządu LST Capital S.A.

Sunshine Garden będzie wytwarzać tzw. agrospieki, czyli nawozy o przeznaczeniu dla ogrodnictwa, w formie granulatu o wymiarach 1÷5 mm. Nawozy te charakteryzuje powolny i równomierny rozkład w środowisku glebowym oraz stopniowe, długookresowe dotowanie gleby uwalnianymi bio- i mikroelementami niezbędnymi do prawidłowego rozwoju roślin. Równocześnie, produkt ten będzie wpływał na dłuższe utrzymywanie w glebie wilgotności, zapewniając roślinom lepszy wzrost.

– „Cecha ta daje im znaczną przewagę nad stosowanymi nawozami sztucznymi typu NPK, które łatwo się rozpuszczają i szybko zostają wypłukane przez wody gruntowe. Zapowiadamy rewolucję w nawożeniu ogrodów. Proszę sobie wyobrazić, że zamiast kilka razy w roku właściciel ogrodu będzie to robił co kilka lat.” – mówi Dariusz Janus.

Budowa zakładu produkcyjnego i sprzedaż

– „Chcemy ruszyć z produkcją w 2011 roku. Do tego potrzebna będzie inwestycja w zakład produkcyjny, który zlokalizujemy w tworzonym przez nas klastrze technologicznym w Powiecie Żarskim. Przygotowaliśmy już odpowiednie nieruchomości produkcyjne oraz zaopatrzenie surowcowe. Nakłady na nieruchomości wyniosą około 4 mln zł i zostaną sfinansowane ze środków własnych Sunshine Garden SA pochodzących z podwyższenia kapitału w tej spółce. Oczekujemy, iż niezbędne maszyny i urządzenia oraz technologia zostaną sfinansowane przy pomocy tzw. Kredytu technologicznego, w wysokości około 5,7 mln zł, umarzanego nawet w 70% i refinansowanego ze środków unijnych. Dzięki takiemu finansowaniu inwestycji produkcja i sprzedaż produktu będzie mogła ruszyć pod koniec 2011 roku.” – mówi Dariusz Janus, Prezes Zarządu LST Capital S.A. – spółki dominującej wobec Sunshine Garden S.A.

Zastosowanie agrospieków, wpływając korzystnie na rozwój roślin, ogranicza równocześnie nadmierne zanieczyszczenie wód gruntowych i cieków powierzchniowych w składniki nawozowe i związane z tym negatywne skutki oddziaływania na środowisko naturalne. Dodatkowo agrospieki działają odkwaszająco na glebę podnosząc jej pH i obniżając kwasowość hydrolityczną a także poprawiają strukturę gleby i zwiększają jej wilgotność.

-„Nasz produkt to przyszłość nawożenia ogrodów. To będzie rozwiązanie pierwszego wyboru dla wszystkich, którzy zakładają, przebudowują i pielęgnują ogród przy swoim domu, nie chcąc przy tym poświęcać temu zbyt wiele czasu, a mimo to oczekując bardzo dobrych rezultatów” – dodaje Dariusz Janus, Prezes LST CAPITAL SA

Ze względu na przedłużony, kilkuletni czas działania mogą być one stosowane w celu poprawy struktury gleby oraz bilansu zawartych w niej składników szczególnie w miejscach, w których nie prowadzi się częstych zabiegów agrotechnicznych: na uprawach leśnych, obszarach parkowych a także przy rekultywacji nieużytków, hałd i wyrobisk, wydm piaszczystych czy innych terenów niezagospodarowanych. Będzie to najbardziej ekologiczny nawóz mineralny.

Klaster technologiczny

Inwestycja w technologię agrospieków nawozowych i produkcję nawozów przez Sunshine Garden S.A. to jeden z elementów strategii LST Capital S.A. obejmującej budowę klastra firm technologicznych – posiadających unikalne na polską i europejską skalę technologie możliwe do wprowadzenia do produkcji w ciągu kilku-kilkunastu miesięcy. Spółka zapowiadała jego realizację przed przeprowadzoną niedawno pierwszą publiczną emisją akcji, z której pozyskała 12,7 mln zł.

źródło/autor: Public Image Advisors

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu