Sytuacja na rynku pracy w maju 2010 r

W maju stopa bezrobocia spadła do 12 proc., wobec 12,3 proc. w kwietniu. Stało się to przede wszystkim dzięki pracom sezonowym, np. w ogrodnictwie, budownictwie, leśnictwie i rolnictwie. Dużą rolę odegrały także programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych realizowane przez urzędy pracy, zarówno z Funduszu Pracy, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego. Chodzi o szkolenia, staże, czy dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

„Taka tendencja powinna się utrzymać w kolejnych miesiącach, ponieważ Fundusz Pracy ma wystarczające pieniądze na odtwarzanie miejsc pracy – ocenia Monika Zakrzewska, ekspert PKPP Lewiatan. Kluczowe znaczenie będą też miały działania na terenach dotkniętych powodzią. Tam trafią pieniądze z Funduszu Pracy na odtworzenie stanowisk pracy i refundacje płac nowych pracowników. Będą też uruchomione roboty publiczne.” – dodaje Monika Zakrzewska.

Niepokoić musi, że w maju pracodawcy zgłosili do urzędów zatrudnienia o 20,5 tys. (aż o 18,9 proc.) mniej niż w kwietniu, wolnych miejsc pracy – podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Według meldunków wojewódzkich urzędów pracy łącznie skierowano do bezrobotnych 88,2 tys. ofert. Spadek tego wskaźnika odnotowano w piętnastu województwach, największy w tych, które jako pierwsze zostały dotknięte powodzią – opolskim (spadek aż 32,9%), świętokrzyskim i podkarpackim. Jedynie w województwie podlaskim nastąpił minimalny wzrost liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 0,2%).

Analiza ogłoszeń prasowych i portali internetowych również pokazuje zmniejszenie liczby ofert pracy w porównaniu z kwietniem br. Warto jednak zaznaczyć, że jest ich o blisko 50 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2009 roku. Najwięcej ofert zostało skierowanych do specjalistów branży przemysłu ciężkiego, telekomunikacyjnej i nowych technologii. Przybyło miejsc pracy w budownictwie (przede wszystkim infrastrukturalnym). Wzrosła też liczba propozycji dla specjalistów HR, co świadczy o zatrudnianiu pracowników w innych zawodach. Na stałym, wysokim poziomie utrzymuje się zapotrzebowanie na handlowców, inżynierów, menedżerów projektów, specjalistów branży IT oraz wyspecjalizowanych pracowników fizycznych. Nie mają problemu ze znalezieniem pracy także pracownicy finansów i bankowości. Rośnie liczba ofert dla przedstawicieli zawodów związanych z budową infrastruktury na EURO 2012, takich jak: szef kuchni, kelner, kierowca, recepcjonista, pracownicy hoteli i restauracji, czy operator urządzeń układających asfalt, itp.

Na wysokość bezrobocia w najbliższych miesiącach wpływ będzie miała zwiększająca się liczba absolwentów szkół wyższych i ponadgimnazjalnych. Tradycyjnie pomiędzy czerwcem i wrześniem będą trafiać oni na rynek i z pewnością pogłębią bezrobocie wśród ludzi młodych, które już obecnie wynosi ponad 22 proc. Mimo wszystko jednak, prognozy sytuacji na rynku pracy w Polsce są pozytywne. Potwierdzają je deklaracje pracodawców, spośród których aż 20 proc. przewiduje wzrost zatrudnienia. Miejmy nadzieję, że ich entuzjazmu nie osłabi sytuacja powodziowa w kraju i związana z nią konieczność przesunięcia pieniędzy na odbudowę zniszczonych terenów.

źródło/autor: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu