Integer.pl Gepardem Biznesu województwa małopolskiego

Integer.pl – czołowa polska grupa pocztowa i niezależny operator finansowy – znalazł się w gronie małopolskich Gepardów Biznesu. O wyróżnieniu zadecydowała wysoka dynamika przychodów i zysku netto spółki w latach 2006-2008. Ranking przeprowadził Instytut Lokalnego Biznesu we współpracy z Wywiadownią Handlową InfoCredit. Podsumowanie wyników zestawienia odbędzie się 30 czerwca 2010 w Krakowie podczas Konferencji Lokalnego Biznesu Województwa Małopolskiego. Patronat honorowy nad spotkaniem objął Marszałek Województwa Małopolskiego, Marek Nawara.

Instytut Lokalnego Biznesu wspiera rozwój przedsiębiorczości promując firmy i instytucje finansowe najbardziej zaangażowane w poprawę koniunktury w poszczególnych regionach kraju. Organizacja aktywizuje również przedsiębiorców i samorządy do zacieśniania wzajemnej współpracy na rzecz wzrostu wartości gospodarczej polskich województw.

„Ranking Instytutu Lokalnego Biznesu uwzględnia początek naszej działalności. Miejsce w gronie kluczowych przedsiębiorców Małopolski o największej dynamice rozwoju jest zatem dla nas tym bardziej znaczące. Strategia rozwoju przez innowacje oraz wyznaczanie trendów w sektorze pocztowo-kurierskim zapewniają nam stały wzrost wartości rynkowej. Rozszerzamy zakres prowadzonej działalności o nowe segmenty oraz rozwijamy współpracę międzynarodową nie pozostając przy tym obojętnym na ekonomiczny rozwój naszego regionu. Czujemy się mocno związani z Małopolską, dlatego w planowaniu i realizacji kolejnych przedsięwzięć mamy na względzie zmniejszanie bezrobocia, a tym samym wzrost atrakcyjności gospodarczej całego województwa” – powiedział Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl.

Dynamiczny rozwój Grupy oraz rosnącą wartość giełdową Integer.pl doceniają krajowe i międzynarodowe instytucje. W maju 2010 Integer.pl znalazł się wśród Pereł Polskiej Giełdy – w zestawieniu najbardziej wartościowych spółek na warszawskiej giełdzie, przygotowanym przez Gazetę Giełdy „Parkiet”. Firma uplasowała się na 79. pozycji z 348. O jej miejscu w rankingu zadecydowały dobre wyniki finansowe w latach 2007-2009 (przychody, zysk, rentowność kapitału, stopa zmiany kapitalizacji), wartość rynkowa oraz dynamiczny wzrost cen akcji spółki.

Ponadto, Integer.pl został nagrodzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w konkursie Efektywny przedsiębiorca/firma. Spółkę doceniono za największą skuteczność w wykorzystywaniu wsparcia finansowego, pozyskanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2004-2006 oraz 2007-2013. Celem rankingu jest popularyzacja nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w biznesie – realizowanych dzięki funduszom unijnym, pozyskanym przez krajowe przedsiębiorstwa przy wsparciu PARP. Inicjatywa ma również za zadanie wskazać firmy, które wykorzystały pozyskane środki w sposób najbardziej efektywny.

Sukces spółek z Grupy Integer.pl jest efektem elastycznego podejścia do prowadzonego biznesu oraz odważnych i szybkich decyzji w zależności od zmieniających się warunków rynkowych. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz niespotykanych na krajowym rynku rozwiązań, Grupa skutecznie zmienia wizerunek polskiej branży pocztowo-kurierskiej. Aktywna polityka biznesowa i dobre wyniki finansowe w I kwartale 2010 roku stanowią fundament dla dynamicznego wzrostu wartości przedsiębiorstwa w kolejnych latach.

Więcej informacji o Grupie Integer.pl dostępnych jest na: www.integer.pl, www.inpost.pl, www.paczkomaty.pl oraz www.mobilneplatnosci.pl, a także na blogu: http://blog.inpost.pl/

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu