Infovide-Matrix wdrożyła system zarządzania portfelem projektów w TVP S.A.

Spółka Infovide-Matrix, wiodący dostawca usług konsultingowych i rozwiązań IT (Consulting & Solutions Implementation), wdrożyła w Telewizji Polskiej S.A. system do zarządzania portfelem projektów (Project Portfolio Management) – Compuware Changepoint.

Współpraca miała na celu usprawnienie przebiegu zarządzania procesami, portfelem projektów oraz zwiększanie efektywności działania Biura Projektowego (PMO) w Ośrodku Informatyki i Telekomunikacji TVP S.A. Wdrożenie obejmuje obszar raportowania działalności projektowej.

„Zarządzanie portfelem projektów umożliwia typowanie i planowanie całości inicjatyw potrzebnych dla dostarczania organizacji określonych możliwości biznesowych, takich jak usługi, produkty, procesy i narzędzia. Działania te pozwalają na identyfikację zależności przyczynowo-skutkowych, które występują między celami biznesowymi a projektami.” – mówi Artur Kiełbowicz, ekspert systemów PPM z Infovide-Matrix.

W ramach współpracy, firma Infovide-Matrix przeprowadziła w Telewizji Polskiej warsztaty mające na celu opracowanie planu rozwoju systemu Changepoint oraz zidentyfikowanie kluczowych funkcji biura projektów (Project Management Office). Dodatkowo została wykonana aktualizacja do nowej wersji systemu i przeprowadzona analiza potrzeb i wymagań z zakresu zarządzania portfelem projektów. W końcowej fazie wdrożenia spółka Infovide-Matrix przeprowadziła serię szkoleń dla administratorów systemu.

Współpraca z TVP stanowi jeden z elementów realizacji naszej strategii, zakładającej coraz szerszą współpracę z podmiotami administracji publicznej. W ostatnim czasie zrealizowaliśmy projekty miedzy innymi dla Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ” – dodaje Artur Kiełbowicz z Infovide-Matrix.

źródło/autor: Infovide-Matrix

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu