Prognoza przedstawiona w raporcie Cisco Visual Networking Index Forecast przewiduje ponad czterokrotny wzrost ogólnoświatowego ruchu IP do 2014 roku

Firma Cisco przedstawiła wyniki dorocznych badań Cisco® Visual Networking Index (VNI) Forecast na lata 2009-2014, z których wynika, że do 2014 r. ogólnoświatowy ruch internetowy wzrośnie ponad czterokrotnie do poziomu 767 eksabajtów, czyli ponad 3/4 zetabajta.

Wzrost tego ruchu będzie nadal powodowany głównie przez usługi wideo, których udział w ogólnoświatowym ruchu IP generowanym przez użytkowników indywidualnych przekroczy do 2014 r. 91%. Zwiększenie przepustowości sieci i szybkości łączy internetowych oraz wzrost popularności telewizji HDTV i 3DTV to kluczowe czynniki, które wg prognoz spowodują w latach 2009–2014 czterokrotny wzrost ruchu IP.

Informacje ogólne:

 • Raport Cisco VNI Forecast, który koncentruje się na dwóch głównych grupach użytkowników ― użytkownikach indywidualnych i firmach ― został opracowany na podstawie wyników dorocznych badań mających na celu oszacowanie wzrostu ogólnoświatowego ruchu IP oraz tendencji w tym zakresie. Prognozy są oparte na analizach przeprowadzonych przez firmę Cisco oraz na modelach ruchu i zużycia, a także na danych o urządzeniach pochodzących z niezależnych źródeł analitycznych. Cisco weryfikuje swoje prognozy, opinie i metodykę w oparciu o dane dostarczane przez operatorów telekomunikacyjnych z całego świata.
 • Aby pomóc użytkownikom sieci w lepszym zrozumieniu czynników powodujących ogólnoświatowy wzrost ruchu IP oraz tendencji w tym zakresie, firma Cisco zaktualizowała kilka spośród swoich unikatowych zasobów:
  – Widget VNI Forecast udostępnia niestandardowe widoki wzrostu różnych rodzajów ruchu sieciowego na świecie (zweryfikowane na potrzeby prognozy na lata 2009–2014).
  – Aplikacja VNI PC Pulse do komputerów biurkowych i laptopów pomaga klientom indywidualnym dowiedzieć się więcej na temat ich indywidualnego wpływu na sieci IP oraz porównać swój sposób wykorzystywania sieci ze sposobami innych użytkowników z całego świata.

Ilościowa charakterystyka całego ogólnoświatowego ruchu IP:

 • Według prognoz w latach 2009–2014 ogólnoświatowy ruch IP wzrośnie ponad 4-krotnie (4,3 raza), osiągając w 2013 r. poziom około 56 eksabajtów/m c, a w roku 2014 poziom 63,9 eksabajtów/m-c. Oznacza to, że w roku 2014 osiągnie pułap 766,8 eksabajta, czyli ponad ¾ zetabajta rocznie.
 • Ogólnoświatowy ruch IP sięgający prawie 64 eksabajtów miesięcznie, na co wskazuje prognoza na 2014 r., to odpowiednik 16 miliardów płyt DVD, 21 bilionów plików MP3 lub 399 kwadrylionów (1015) wiadomości tekstowych.

Regionalne tendencje w ruchu IP:

 • Do 2014 r. w gronie regionów generujących największy ruch IP znajdą się: Ameryka Północna (19,0 eksabajtów/m-c), Daleki Wschód (17,4 eksabajta/m-c), Europa Zachodnia (16,2 eksabajta/m-c) i Japonia (4,3 eksabajta/m-c).
 • W okresie objętym prognozą (lata 2009–2014) najszybszy wzrost ruchu IP nastąpi w następujących regionach: Ameryka Łacińska (roczna stopa wzrostu (CAGR) na poziomie 51%, wzrost 7,9-krotny), Bliski Wschód i Afryka (roczna stopa wzrostu na poziomie 45%, wzrost 6,5-krotny) i Europa Środkowa (roczna stopa wzrostu na poziomie 38%, wzrost 5,1-krotny).
 • Ruch IP w Europie Środkowo-Wschodniej osiągnie do 2014 r. poziom 2,5 eksabajta/m-c, czyli stopa wzrostu wyniesie 38%. Miesięczny ruch IP w tym regionie będzie więc stanowił odpowiednik 514 mln płyt DVD, czyli 2,1 eksabajta/m-c.

Główny czynnik powodujący wzrost ruchu IP: technologia wideo:

 • W 2014 r. suma wszystkich form ruchu wideo (telewizja, wideo na żądanie (VoD), transmisja wideo przez Internet oraz sieci P2P) przekroczy 91% ogólnoświatowego ruchu IP generowanego przez użytkowników indywidualnych.
 • Do końca 2010 r. ogólnoświatowy ruch związany z przesyłaniem wideo przez Internet przekroczy ruch P2P. Po raz pierwszy od 10 lat ruch P2P nie będzie największym rodzajem ruchu w Internecie.
 • Ogólnoświatowa społeczność użytkowników korzystających z usług wideo online będzie liczyła z końcem 2010 r. ponad 1 mld osób.
 • W 2014 r. obejrzenie materiałów wideo, które przepływają w każdej sekundzie przez sieci IP na całym świecie, zajęłoby ponad 2 lata; obejrzenie materiałów wideo, które przepłyną przez te sieci w ciągu całego roku 2014 zajęłoby 72 mln lat.

Technologia 3DTV i HD (zaawansowane technologie wideo):

 • Według prognoz ogólnoświatowych zaawansowany ruch wideo, obejmujący telewizję trójwymiarową (3DTV) i wysokiej rozdzielczości (HDTV), wzrośnie w latach 2009–2014 13-krotnie.
 • Do 2014 r. usługi telewizji 3D będą odpowiedzialne za 4% całkowitego internetowego ruchu wideo.
 • Do 2014 r. usługi wideo w standardzie 3D i HD będą stanowiły 42% całkowitego internetowego ruchu wideo generowanego przez użytkowników indywidualnych.

Współużytkowanie plików na skalę ogólnoświatową:

 • Według prognoz ogólnoświatowy ruch związany ze współużytkowaniem plików osiągnie w 2014 r. poziom 11 eksabajtów/m-c. Roczna stopa wzrostu (CAGR) w latach 2009–2014 będzie wynosiła 22%.
 • W latach 2009–2014 ruch P2P będzie rosnąć w tempie 16% rocznie, natomiast ruch związany ze współużytkowaniem plików przez Internet i za pomocą innych metod będzie rósł w tempie 47% rocznie.
 • W 2014 r. ogólnoświatowy ruch P2P będzie stanowił 17% ogólnoświatowego ruchu internetowego generowanego przez użytkowników indywidualnych, co oznacza spadek w stosunku do 36% w 2009 r.

Ogólnoświatowy ruch IP generowany przez firmy:

 • Według prognoz ogólnoświatowy ruch IP generowany przez firmy osiągnie w 2014 r. poziom 7.7 eksabajtów/m-c. Oznacza to, że w latach 2009–2014 wrośnie ponad trzykrotnie.
 • W okresie objętym prognozą ruch związany z wideokonferencjami biznesowymi wzrośnie dziesięciokrotnie. Ruch ten będzie rósł prawie trzykrotnie szybciej niż całkowity ruch IP generowany przez firmy ― jego roczna stopa wzrostu wyniesie w latach 2009–2014 57%.
 • Internetowe wideokonferencje to najszybciej rozwijająca się podkategoria ruchu, która odnotuje w latach 2009–2014 wzrost 180-krotny (roczna stopa wzrostu wyniesie w tym okresie 183%).

Mobilne sieci szerokopasmowe:

 • W latach 2009–2014 ogólnoświatowy mobilny przepływ danych wzrośnie 39-krotnie.
 • W roku 2014 ruch ten osiągnie poziom 3,5 eksabajta/m-c (czyli ponad 42 eksabajty rocznie).

Ruch IP generowany przez użytkowników indywidualnych będzie rósł szybciej niż ruch generowany przez firmy:

 • W 2009 r. ruch IP generowany przez użytkowników indywidualnych stanowił 79% całkowitego miesięcznego ogólnoświatowego ruchu IP, natomiast pozostałe 21% stanowił ruch IP generowany przez firmy.
 • W 2014 r. ruch IP generowany przez użytkowników indywidualnych (przeglądanie Internetu, korzystanie z komunikatorów, filmy wideo nagrywane przez użytkowników itd.) będzie stanowił 87% całkowitego miesięcznego ogólnoświatowego ruchu IP; pozostałe 13% będzie stanowił ruch IP generowany przez firmy (poczta elektroniczna, komunikacja głosowa, Internet, wideokonferencje w standardzie HD i internetowe itd.).

Szybkość sieci umożliwia wzrost ruchu IP: porównanie danych z lat 2000 i 2010

 • W ciągu zaledwie 10 lat średnia światowa szybkość pobierania zapewniana przez łącza internetowe w obiektach mieszkalnych wzrosła 35-krotnie, co pozwoliło radykalnie zwiększyć wykorzystanie Internetu.
 • W 2000 r. szybkość ta wynosiła 127 Kb/s. Obecnie (w 2010 r.) wynosi ona 4,4 Mb/s.

Ewolucja pobierania przez sieć

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu