DM BOŚ wprowadza bossaAPI

DM BOŚ jako pierwszy dom maklerski w Polsce udostępnił indywidualnym inwestorom interfejs programowania aplikacji (bossaAPI) do platformy transakcyjnej bossa.pl. Dzięki bossaAPI (ang. Application Programming Interface), klienci Biura będą mogli m.in. podłączyć własne systemy przesyłające zlecenia bezpośrednio do platformy bossa.pl. Udostępnienie klientom bossaAPI pozwoli zautomatyzować proces składania zleceń po stronie inwestora.

Wprowadzenie takiego rodzaju dostępu do warszawskiej giełdy stanowi prawdziwy przełom dla wielu inwestorów, którzy swoje decyzje o kupnie i sprzedaży opierają na mechanicznych systemach transakcyjnych. Do tej pory musieli wskazania takich systemów przenosić „ręcznie” do serwisów biur maklerskich. Dzięki bossaAPI, posiadacze rachunków w DM BOŚ mogą podłączyć do serwisu bossa.pl własne, zewnętrzne oprogramowanie transakcyjne. BossaAPI daje im możliwość uruchomienia automatycznego systemu, który będzie obserwował rynek w poszukiwaniu okazji do inwestowania. Wystarczy, że użytkownik zaloguje się na bossa.pl i uruchomi swoje oprogramowanie, a stworzony przez niego algorytm będzie składał i anulował zlecenia, zawierał transakcje, kontrolował ryzyko.

„Handlem algorytmicznym posługują się najpotężniejsze fundusze wysokiego ryzyka (hedge funds) i dealing room’y banków inwestycyjnych. Wyspecjalizowane oprogramowanie i wysokiej mocy komputery na bieżąco analizują notowania tysięcy instrumentów i reagują w znacznie krótszym czasie niż człowiek na bieżące nieefektywności rynku. Skutkiem są setki tysięcy transakcji zawierane często w kilkusekundowym przedziale czasowym. Decydujący głos należy jednak do użytkownika, który ustala strategię inwestowania i tworzy algorytmy” – powiedział Michał Wojciechowski doradca Zarządu Domu Maklerskiego BOŚ. Dla mnie udostępnienie bossaAPI jest kolejnym istotnym krokiem w rozwoju rynku usług maklerskich online w Polsce. W 1996 roku wyeliminowaliśmy pośrednictwo człowieka w przyjmowaniu zleceń, w 2000 w ich przekazywaniu na giełdę, w 2010 w składaniu. W ten sposób polscy inwestorzy giełdowi zyskują narzędzia, które były do tej pory dostępne jedynie dla nielicznych instytucji”– dodaje Wojciechowski. „Część naszych inwestorów wykorzystuje już handel algorytmiczny dokonując inwestycji poprzez bossafx. Edukujemy ich w tym zakresie udostępniając opracowania wyjaśniające działanie języka MQL, a także przykładowe skrypty czy wskaźniki wspomagające inwestowanie.”

BossaAPI korzysta ze standardu komunikacji FIXProtocol, używanego przez większość instytucji finansowych na świecie, dzięki czemu może być łatwo zintegrowana z ich oprogramowaniem.

Nowy produkt docenią również gracze giełdowi, którym nie wystarczają narzędzia inwestycyjne jakie oferują domy maklerskie na swoich platformach. Mogą oni stworzyć własne interface’y do składania zleceń, czy niestandardowe rodzaje zleceń. W celu zaprezentowania takich możliwości, DM BOŚ udostępnił przykładową aplikację bossaTrader. Przy jej pomocy inwestor może składać szybkie zlecenia jednym kliknięciem, definiując wcześniej instrument, którego notowania ogląda.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu