Przenoszenie konta do Meritum Banku – 100% on-line

Meritum Bank wprowadził praktyczne udogodnienia, ułatwiające Klientom firmowym i indywidualnym zakładanie i przenoszenie rachunków. Udogodnienia dotyczą zarówno procesu otwierania rachunków, zarządzania nimi, jak również funkcjonalności w systemie bankowości elektronicznej, upraszczających proces przenoszenia transakcji oraz zleceń płatniczych z innych Banków.

„Bezpłatny rachunek bankowy, szczególnie w banku internetowym, to już powszechna praktyka. Klienci bankowości elektronicznej są coraz bardziej wymagający, więc dziś kluczowe staje się zapewnienie im szerokiej gamy funkcjonalności oraz maksymalne uproszczenie zarządzania swoimi finansami przez Internet. W tym się specjalizujemy szukając naszej przewagi konkurencyjnej – mówi Małgorzata Adamczyk, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej Meritum Banku.

Przenoszenie rachunków dla Klienta firmowego

Proces otwierania rachunku firmowego niezależnie od formy prowadzonej działalności odbywa się w 100% on-line (dostępny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych, spółek prawa handlowego, jednostek budżetowych, wspólnot mieszkaniowych, fundacji, stowarzyszeń oraz innych rodzajów podmiotów);

Firma nie musi przesyłać do Banku żadnych dokumentów rejestracyjnych. Bank weryfikuje dane firmy w elektronicznych rejestrach ewidencyjnych i KRS na podstawie złożonego przez Klienta on-line wniosku o otwarcie rachunku. Definiowanie użytkowników rachunków firmowych i ich uprawnień także odbywa się w 100% on-line. Bez kontaktu z Bankiem, już na etapie wypełniania wniosku o założenie rachunku, Klient definiuje użytkowników uprawnionych do dysponowania rachunkiem, ich uprawnienia oraz limity kwotowe transakcji w Internecie. Firma może je zmieniać, dodawać i usuwać użytkowników on-line.

Klient firmowy podpisuje umowę ramową, co oznacza, że wszystkie kolejne otwierane dla niego rachunki i lokaty prowadzone są w ramach tej samej umowy – bez konieczności podpisywania jakichkolwiek dokumentów. Nowe rachunki, lokaty otwierane są przez Klienta w procesie w 100% on-line, bezpośrednio w systemie bankowości elektronicznej.

Podobnie jak w przypadku Klientów indywidualnych, możliwy jest błyskawiczny Import bazy odbiorców oraz przelewów z innych Banków w formatach Excel (xls, xlsx) oraz w formacie csv.

Tymczasowy dostęp do rachunku umożliwiający firmie pozyskanie numeru rachunku oraz zapoznanie się z systemem bankowości elektronicznej udostępniany jest jeszcze przed podpisaniem Umowy (loginem jest e-mail Klienta, a hasło dostępowe Klient otrzymuje z Banku SMS-em).

Przenoszenie rachunków dla Klienta indywidualnego

Klient, wypełniając on-line jeden wniosek o otwarcie bezpłatnego rachunku MeritumKonto Zarabiające, może zlecić Bankowi jednocześnie dwie sprawy – otwarcie rachunku w Meritum Banku oraz przeniesienie usług z innego banku. Klient nie musi czekać na przeniesienie rachunku z innego Banku, gdyż sam numer rachunku zgodnie z przepisami nie podlega przeniesieniu, a otwarcie rachunku w Meritum Banku następuje niezależnie od procesu przenoszenia. Klient może korzystać już z nowo otwartego rachunku i z jego pełnej funkcjonalności, a Bank w tym czasie realizuje zlecenie przeniesienia rachunku, tzn. salda, zleceń płatniczych z rachunku w innym banku łącznie z jego zamknięciem, zgodnie ze zleceniem Klienta. Możliwy jest także samodzielny, szybki import bazy odbiorców z wielu innych banków w formatach Excel (xls, xlsx) oraz w formacie csv.

Meritum Bank daje Klientowi tymczasowy dostęp do rachunku, umożliwiający pozyskanie numeru rachunku oraz zapoznanie się z systemem bankowości elektronicznej jeszcze przed podpisaniem umowy (podobnie jak u Klientów firmowych, loginem jest e-mail, a hasło dostępowe Klient otrzymuje z Banku SMS-em).

Przenosząc konto do Meritum Banku Klient podpisuje umowę ramową, co oznacza, że wszystkie kolejne otwierane dla Klienta rachunki i lokaty prowadzone są w ramach tej samej umowy – bez konieczności podpisywania jakichkolwiek dokumentów. Umowę ramową do podpisania przywozi kurier, w miejsce wskazane przez Klienta. Kolejne rachunki i lokaty otwierane są przez Klienta samodzielnie, w 100% on-line, bezpośrednio w systemie bankowości elektronicznej.

Po przeniesieniu rachunku, Klient ma możliwość udzielenia pełnomocnictwa do rachunku on-line, bez konieczności kontaktu z Bankiem. Pełnomocnictwo może być udzielone do konkretnego rachunku lub wszystkich rachunków Klienta w Meritum Banku. On-line w dowolnym momencie można zdefiniować również uprawnienia pełnomocnika, limity transakcji w Internecie dla pełnomocnika oraz odwołać uprawnienia pełnomocnika. Każdy posiadacz MeritumKonta Zarabiającego może otwierać, także całkowicie on-line, rachunki dla osób małoletnich od 13 do 18 roku życia, udzielając im pełnomocnictwa do dysponowania środkami na dedykowanym dla nich rachunku, w określonym przez siebie zakresie i limitach. Osoba małoletnia nie widzi rachunków swoich opiekunów, natomiast opiekun widzi wszystkie rachunki i operacje realizowane przez osobę małoletnią.

Łatwy dostęp do finansów firmy oraz osobistych

Meritum Bank wprowadził jeden dostęp do rachunków firmowych i indywidualnych – w ramach jednego loginu i hasła Klient otrzymuje możliwość wglądu i zarządzania zarówno swoimi rachunkami firmowymi jak również prywatnymi, poprzez zmianę zakładki w systemie bankowości elektronicznej.

Klienci mają możliwość wyboru spośród trzech systemów uwierzytelniania i autoryzacji transakcji w zależności od indywidualnych preferencji. Są to m.in.: hasła SMS, tokeny oraz bezpieczne podpisy elektroniczne sygnowane certyfikatami Unizeto, KIR jak również Sigillum PCCE.

Więcej na temat wygodnego systemu bankowości elektronicznej Meritum Banku na stronie www.meritumbank.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu